Onroerende-zaakbelastingen

Online aanvragen WOZ-beschikking

Onroerende-zaakbelasting (OZB) en WOZ

U betaalt onroerende-zaakbelasting (OZB) als u eigenaar van een onroerende zaak (pand of grond) bent of huurder van een 'niet-woning'. Een niet-woning is bijvoorbeeld een kantoor, winkel, school of grond. Hoeveel u moet betalen, hangt af van de waarde van de zaak waarvan u eigenaar of gebruiker bent en de hoogte van het OZB-tarief.

Als u een woning huurt, ontvangt u wel de WOZ-waarde maar hoeft u geen OZB te betalen. We vermelden de WOZ-waarde omdat dit van belang kan zijn bij het bepalen van de maximale huurprijs van uw woning.

Verhuizen

U betaalt de OZB voor een heel jaar, dus ook als u gaat verhuizen na 1 januari. Voor uw nieuwe woning betaalt u in datzelfde jaar nog geen OZB. De notaris verrekent deze bedragen meestal.

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde. De tarieven zijn:

  • voor woningen: eigenarenbelasting 0,14127 %
  • voor niet-woningen: eigenarenbelasting 0,38741 %
  • voor niet-woningen: gebruikersbelasting 0,31018 %

Bent u het niet eens met de aanslag?

Laat dit dan weten aan de gemeente via het mailadres belastingen@wageningen.nl. U krijgt dan van de gemeente een reactie of er andere oplossingen zijn. Bent u het hier niet mee eens dan kunt u binnen zes weken na de dagtekening schriftelijk of digitaal bezwaar maken. In uw bezwaarschrift geeft u aan waarom u bezwaar maakt.

Een schriftelijk bezwaarschrift stuurt u naar de heffingsambtenaar van de gemeente Wageningen. Het adres is Postbus 1, 6700 AA Wageningen.