Veel gestelde vragen kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kwijtschelding van de gemeentelijke belasting

Wanneer u een laag inkomen heeft en over weinig tot geen spaargeld beschikt, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.
Op deze pagina kunt u vinden aan welke eisen u moet voldoen.

Welke belastingsoorten kunnen er worden kwijtgescholden? U kunt een verzoek om kwijtschelding indienen wanneer u voor de onderstaande belastingsoorten wordt aangeslagen:

  • Afvalstoffenheffing
  • Rioolheffing
  • Hondenbelasting
  • Legeskosten voor het aanschaffen van een ID-kaart

Er kan geen kwijtschelding worden verleend voor onroerendezaakbelasting (OZB), toeristenbelasting, parkeerbelasting, grafrechten en hondenbelasting (in het geval van 2 of meer honden).

> Ik heb mijn gemeentelijke belastingen al betaald. Kan ik toch nog kwijtschelding aanvragen?

  • Dat kan, mits de laatste betaling niet langer dan 3 maanden geleden op de aanslag is gedaan. Als u een verzoek om kwijtschelding na die tijd indient kan het niet meer in behandeling worden genomen.

> Moet ik de gemeente Wageningen inzicht geven in de bankrekeningen van mijzelf en die van mijn partner?

  • Ja. Er wordt op basis van de gegevens van u en uw partner een verzamelinkomen bepaald. Als er meerdere mensen op het adres een aanslag gemeentelijke belastingen hebben ontvangen moet elke ontvanger van de aanslag apart een verzoek indienen.

> Ik heb een betalingsregeling met de gemeente Wageningen afgesproken. Betekent dit dat ik nu geen kwijtschelding meer kan aanvragen?

  • Nee. U kunt nog steeds kwijtschelding aanvragen voor de aanslag waar de regeling voor is getroffen.

> Tot voorkort werd mijn aanslag gemeentelijke belastingen automatisch kwijtgescholden. Dit keer niet. Kan ik desondanks nog een verzoek om kwijtschelding indienen?

  • Ja, dat kan. Het niet automatisch toekennen van kwijtschelding betekent niet direct dat u geen recht heeft op kwijtschelding. Het betekent alleen dat niet alle benodigde gegevens via het Inlichtingenbureau konden worden verkregen en dat u zelf kwijtschelding aan moet vragen.

> Aan welke eisen moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen?

In de onderstaande tekst staat aangegeven waar u aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor kwijtschelding.

1. U heeft inkomen op bijstandsniveau
Uw inkomen mag niet hoger zijn dan de bedragen in onderstaande tabel. Hier vallen alle inkomstenbronnen onder zoals bijvoorbeeld salaris, stagevergoeding, inkomsten uit (kamer)verhuur en inkomsten uit eigen onderneming. Daarnaast moet u de gemeente ook informeren over de inkomsten van uw partner en andere inwoners die onderdeel uitmaken van de financiële huishouding. Welk normbedrag er voor u geldt hangt af van uw persoonlijke situatie. 

Normbedragen kwijtschelding 2021
Woonsituatie Afgeronde norm                              Geb voor 1-1-1935
Alleenstaande <PGL € 1.540,00                                              
Alleenstaande >=PGL € 1.790,00                                        € 4.057,62                        
Alleenstaande ouder <PGL € 1.870,00
Alleenstaande ouder >=PGL € 2.060,00                                        € 4.327,62

Echtgenoten, beide <PGL

Echtgenoten, beide >=PGL

Echtgenoten, waarvan een >=PGL

€ 2.130,00

€ 2.360,00                                        € 6.896,65

€ 2.350,00                                        € 4.616,65

2. U heeft weinig tot geen geld op uw bankrekening(en)

Het saldo op uw bank –en / of spaarrekening(en) mag niet hoger zijn dan de kosten van bestaan welke voor u van toepassing zijn.

3. U heeft geen vermogen

Als u over vermogen beschikt zoals bijvoorbeeld aandelen, opties, een caravan, vakantiewoning, een eigen woning waarvan de waarde hoger is dan de verschuldigde hypotheek of een gemotoriseerd voertuig met een dagwaarde hoger dan € 2.269,00 bij verkoop, welke niet onmisbaar is vanwege werk, een handicap of vanwege ziekte, dan komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

In sommige gevallen kan het zijn dat er aan aanvullende eisen moet worden voldaan voordat er u in aanmerking komt voor kwijtschelding, zoals bijvoorbeeld wanneer u als zelfstandig ondernemer werkzaam bent. In dat geval zullen u en / of uw partner Bijzondere Bijstandsverlening voor Zelfstandigen (BBZ) moeten ontvangen. Daarnaast moet u als natuurlijk persoon uw bedrijf voeren. Ook is het belangrijk om te weten dat u alleen voor gemeentelijke belastingen welke aan u persoonlijk zijn opgelegd kwijtschelding kunt vragen. Aanslagen op naam van de ondernemen worden niet kwijtgescholden.