Kwijtschelding aanvragen

Als u onvoldoende inkomen of vermogen heeft om de gemeentelijke belastingen van te betalen, is het mogelijk (voor een gedeelte van het bedrag) kwijtschelding aan te vragen:

  • hondenbelasting (alleen voor de eerste hond)
  • afvalstoffenheffing (voor de 1e set minicontainers)
  • rioolheffing
  • leges paspoort/ID-kaart (voor maximaal het bedrag van een ID-kaart)

Kwijtschelding aanvragen

Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding is afhankelijk van uw vermogen, inkomen, uitgaven en persoonlijke omstandigheden. Vraag bij twijfel altijd kwijtschelding aan.

U moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • de belastingaanslag staat op uw naam
  • u heeft geen overwaarde op uw eigen woning
  • u bezit geen motorvoertuig(en) die meer waard is (zijn) dan € 2.268. Tenzij u kunt aantonen dat uw motorvoertuig onmisbaar is vanwege ziekte/invaliditeit/werk.

Voor volledige kwijtschelding moet u het formulier (onder het kopje Direct regelen) compleet en volledig ingevuld bij de gemeente inleveren. Als u hulp nodig heeft, dan kunt u een afspraak maken met de Inkomensbrigade. Zij kunnen u helpen met het aanvragen van uw kwijtschelding. De Inkomensbrigade is te bereiken op werkdagen via tel. (0317) 492 450. U kunt eventueel een huisbezoek aanvragen. Bij het Startpunt kunt u ook terecht voor hulp bij een laag inkomen.

Nieuw in 2018 is dat de kostendelersnorm op grond van de Participatiewet van toepassing is op een verzoek om kwijtschelding. Verzoeken om kwijtschelding worden sinds 1 januari 2018 beoordeeld op basis van deze nieuwe wetgeving. Dit betekent dat bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding procentueel rekening wordt gehouden met het aantal volwassenen vanaf 21 jaar die een woning deelt. Hoe meer kostendelers hoe lager de kwijtscheldingsnorm voor het bepalen van de betalingscapaciteit en het vermogen. Reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen. Vandaar de naam kostendelersnorm.

De hoogte van het inkomen van de kostendelers of de soort relatie die u met de kostendeler heeft is niet van belang bij het bepalen van het aantal kostendelers. Het maakt ook niet uit waarom u in één huis woont. Een uitzondering hierop zijn studenten en kostgangers met een commerciële huurprijs.

Heeft u de belastingaanslag al betaald?

Dan moet u binnen drie maanden na betaling kwijtschelding aanvragen. Daarna is kwijtschelding niet meer mogelijk.

Afhandeling aanvraag kwijtschelding

De gemeente streeft ernaar uw verzoek binnen een half jaar af te handelen. Soms kan de gemeente uw verzoek niet meteen in behandeling nemen, omdat wij niet alle benodigde gegevens van u hebben. U krijgt dan een brief van ons met het verzoek binnen 14 dagen (aanvullende) gegevens op te sturen. Wanneer u deze (aanvullende) gegevens niet toestuurt kan de gemeente uw verzoek om kwijtschelding niet behandelen. Er zal in dat geval geen kwijtschelding worden verleend.

Heeft u alle informatie aangeleverd en komt u al dan niet in aanmerking voor kwijtschelding? Dan ontvangt u een brief met het besluit. 

Met vragen over uw (ingediende) aanvraag kunt u contact opnemen met de afdeling Financiën, via email: belastingen@wageningen.nl of op werkdagen van 9 - 12 uur, tel. (0317) 49 29 11.

Bezwaar tegen afwijzing kwijtschelding

Heeft u een afwijzing ontvangen en bent u het daar niet mee eens, dan kunt u administratief beroep aantekenen. U gebruikt hiervoor het formulier bezwaar maken.

Beroep aantekenen moet binnen 10 dagen na dagtekening van de beschikking (uitspraak). Wordt uw beroep afgewezen dan kunt u verder niets meer doen.

Gemachtigde

Bent u een gemachtigde (bv. bewindvoerder) voor de aanvrager? Gebruik dan het pdf-formulier en niet het DigiD-formulier.

Zuiveringslasten

Voor informatie over zuiveringslasten en de waterschapsbelasting kunt u bellen met het Waterschap Vallei en Veluwe, tel. 033 – 43 46 299 of nalezen op www.gblt.nl/, tel. 088 - 064 55 55 (lokaal tarief).

 

 

Uitgelicht