Kwijtschelding aanvragen

Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen is het mogelijk (voor een gedeelte van het bedrag) kwijtschelding aanvragen:

  • hondenbelasting (alleen voor de eerste hond)
  • afvalstoffenheffing (voor de 1e set minicontainers)
  • rioolheffing
  • leges paspoort/ID-kaart (voor maximaal het bedrag van een ID-kaart)

Kwijtschelding aanvragen

Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding is afhankelijk van uw vermogen, inkomen, uitgaven en persoonlijke omstandigheden. Vraag bij twijfel altijd kwijtschelding aan.

U moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • de belastingaanslag staat op uw naam
  • u heeft geen overwaarde op uw eigen woning
  • u bezit geen motorvoertuig(en) die meer waard is (zijn) dan € 2.268. Tenzij u kunt aantonen dat uw motorvoertuig onmisbaar is vanwege ziekte/invaliditeit/werk.

Voor volledige kwijtschelding moet u het formulier  compleet en volledig ingevuld bij de gemeente inleveren. Als u hulp nodig heeft, dan kunt u een afspraak maken met de Inkomensbrigade. Zij kunnen u helpen met het aanvragen van uw kwijtschelding. De Inkomensbrigade is te bereiken op werkdagen via tel. (0317) 492 450. U kunt eventueel een huisbezoek aanvragen. Bij het Startpunt kunt u ook terecht voor hulp bij een laag inkomen.

Heeft u de belastingaanslag al betaald?

Dan moet u binnen drie maanden na betaling kwijtschelding aanvragen. Daarna is kwijtschelding niet meer mogelijk.

Afhandeling aanvraag kwijtschelding

U krijgt binnen 2 weken een ontvangstbevestiging van de gemeente thuisgestuurd. 

De gemeente streeft ernaar uw verzoek binnen een half jaar af te handelen. Soms kan de gemeente uw verzoek niet meteen in behandeling nemen, omdat wij niet alle benodigde gegevens van u hebben. U krijgt dan een brief van ons met het verzoek binnen 14 dagen (aanvullende) gegevens op te sturen. Wanneer u deze (aanvullende) gegevens niet toestuurt kan de gemeente uw verzoek om kwijtschelding niet behandelen. Er zal in dat geval geen kwijtschelding worden verleend.

Heeft u alle informatie aangeleverd en komt u al dan niet in aanmerking voor kwijtschelding? Dan ontvangt u een brief met het besluit. 

Met vragen over uw ingediende aanvraag kunt u contact opnemen met de afdeling Financiën. Zij zijn op werkdagen tussen 9 en 12 bereikbaar, tel. (0317) 49 29 11.

Dwangsom

Voor een kwijtscheldingsverzoek van de gemeentelijke belastingen geldt geen dwangsomregeling. Dit houdt in dat u geen vergoeding van de gemeente kunt eisen als u vindt dat behandeling van uw verzoek om kwijtschelding te lang duurt.

Bezwaar tegen afwijzing kwijtschelding

Heeft u een afwijzing ontvangen en bent u het daar niet mee eens, dan kunt u administratief beroep aantekenen. U gebruikt hiervoor het formulier bezwaar maken.

Beroep aantekenen moet binnen 10 dagen na dagtekening van de beschikking (uitspraak). Wordt uw beroep afgewezen dan kunt u verder niets meer doen.

Zuiveringslasten

Voor informatie over zuiveringslasten en de waterschapsbelasting kunt u bellen met het Waterschap Vallei en Veluwe, tel. 033 – 43 46 299 of nalezen op www.wve.nl/ of www.gblt.nl/, tel. 088 - 064 55 55 (lokaal tarief).

 

 

Uitgelicht