Verhuizen & verandering huishouden

Verhuizen

  • Verhuist u naar een andere gemeente? Dan hoeft u geen afvalstoffenheffing en rioolheffing meer te betalen met ingang van de maand volgend op uw verhuisdatum. Schrijf u in op uw nieuwe adres in de andere gemeente. De gemeente zorgt dan voor de vermindering op uw aanslag. U ontvangt hierover vanzelf bericht. 
  • Verhuist u naar het buitenland? Geef deze wijziging dan tijdig door aan Publiekszaken, dan ontvangt u automatisch bericht over de vermindering van uw aanslag afvalstoffenheffing en rioolheffing. 
  • Verhuist u binnen de gemeente, dan verandert er niets aan de aanslag afvalstoffenheffing en rioolheffing.

 

Tarieven 2020

Afvalstoffenheffing

Eénpersoonshuishouden              € 204,24
Meerpersoonshuishouden            € 290,95
Toeslag grote container                 € 70,00
Toeslag extra container                 € 189,67

Rioolheffing

Woningen
Eenpersoonstarief:                         € 113,15
Tweepersoonstarief:                      €  135,72
Meerpersoonstarief:                       €  158,29

De gemeente maakt gebruik van het bevolkingsregister om te bekijken wat de samenstelling van uw huishouden is.

Bent u het niet eens met de aanslag?

Laat dit dan weten door een e-mail te sturen naar belastingen@wageningen.nl. U krijgt dan van de gemeente een reactie of er andere oplossingen zijn. Bent u het hier niet mee eens dan kunt u binnen zes weken na de dagtekening schriftelijk of digitaal bezwaar maken. In uw bezwaarschrift geeft u duidelijk aan waarom u bezwaar maakt.
Een schriftelijk bezwaarschrift stuurt u naar de 'heffingsambtenaar' van de gemeente Wageningen. Het adres is Postbus 1, 6700 AA Wageningen.