Verhuizen & verandering huishouden

Direct regelen

Verhuizen

  • Verhuist u naar een andere gemeente of vertrekt u naar het buitenland? Dan bent u geen afvalstoffenheffing en rioolheffing meer verschuldigd met ingang van de maand volgend op uw verhuisdatum. Als u deze wijziging doorgeeft aan Publiekszaken, dan ontvangt u automatisch bericht over de vermindering van uw aanslag afvalstoffenheffing en rioolheffing
  • Verhuist u binnen de gemeente, dan verandert er niets aan de aanslag afvalstoffenheffing en rioolheffing

Tarieven 2017

Afvalstoffenheffing

Eénpersoonshuishouden           € 161,73
Meerpersoonshuishouden         € 251,57
Toeslag grote container               € 70,00
Toeslag extra container                € 164,00 (bij een extra restafvalcontainer betaalt een eenpersoonshuishouden het meerpersoonstarief)

Rioolheffing

Woningen
Eenpersoonstarief:                         € 122,84
Tweepersoonstarief:                      €  147,34
Meerpersoonstarief:                       €  171,84

De gemeente maakt gebruik van het bevolkingsregister om te bekijken wat de samenstelling van uw huishouden is.

Bent u het niet eens met de aanslag?

Laat dit dan weten door een e-mail te sturen naar belastingen@wageningen.nl. U krijgt dan van de gemeente een reactie of er andere oplossingen zijn. Bent u het hier niet mee eens dan kunt u binnen zes weken na de dagtekening schriftelijk of digitaal bezwaar maken. In uw bezwaarschrift geeft u duidelijk aan waarom u bezwaar maakt.
Een schriftelijk bezwaarschrift stuurt u naar de 'heffingsambtenaar' van de gemeente Wageningen. Het adres is Postbus 1, 6700 AA Wageningen.

 

 

Uitgelicht