Verhuizen & verandering huishouden

Verhuizen

  • Verhuist u naar een andere gemeente of vertrekt u naar het buitenland? Dan bent u geen afvalstoffenheffing en rioolheffing meer verschuldigd met ingang van de maand volgend op uw verhuisdatum. Als u deze wijziging doorgeeft aan Publiekszaken, dan ontvangt u automatisch bericht over de vermindering van uw aanslag afvalstoffenheffing en rioolheffing
  • Verhuist u binnen de gemeente, dan verandert er niets aan de aanslag afvalstoffenheffing en rioolheffing

Tarieven 2018

Afvalstoffenheffing

Eénpersoonshuishouden                € 165,77
Meerpersoonshuishouden              € 257,85
Toeslag grote container                 € 70,00
Toeslag extra container                 € 168,10 (bij een extra restafvalcontainer betaalt een eenpersoonshuishouden het meerpersoonstarief)

Rioolheffing

Woningen
Eenpersoonstarief:                         € 125,91
Tweepersoonstarief:                      €  151,02
Meerpersoonstarief:                       €  176,14

De gemeente maakt gebruik van het bevolkingsregister om te bekijken wat de samenstelling van uw huishouden is.

Bent u het niet eens met de aanslag?

Laat dit dan weten door een e-mail te sturen naar belastingen@wageningen.nl. U krijgt dan van de gemeente een reactie of er andere oplossingen zijn. Bent u het hier niet mee eens dan kunt u binnen zes weken na de dagtekening schriftelijk of digitaal bezwaar maken. In uw bezwaarschrift geeft u duidelijk aan waarom u bezwaar maakt.
Een schriftelijk bezwaarschrift stuurt u naar de 'heffingsambtenaar' van de gemeente Wageningen. Het adres is Postbus 1, 6700 AA Wageningen.

 

 

Uitgelicht