De Gemeente hoopt hiermee ondernemers financiële verlichting te bieden in deze moeilijke periode. De mogelijkheid tot uitstel van betaling geldt voor alle ondernemers die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daaronder vallen ook ZZP’ers, ondernemers die actief zijn in de Kunst en Cultuur en Stichtingen en Verenigingen.

Aanvragen van uitstel van betaling gemeentelijke belastingen

Ondernemers kunnen een aanvraag indienen per e-mail in belastingen@wageningen.nl onder vermelding van het aanslagnummer.

Heeft u een machtiging voor automatische incasso afgegeven?

Dan wordt de aanslag wel geïncasseerd. Wilt u in dat geval ook graag uitstel van betaling? Stuur dan een e-mail naar belastingen@wageningen.nl

Betalingsregeling

Als het uitstel is verleend krijgen ondernemers in de loop van 2020 de gelegenheid om het nog te betalen bedrag in termijnen te betalen. De exacte termijnen worden na toekenning van het uitstel eind juni bekend gemaakt.