Direct naar de content

Rampen en crisis

De gemeente heeft een belangrijke taak in het voorkomen en bestrijden van rampen en crises. Een belangrijke taak is de zorg voor de bevolking. Zoals bijvoorbeeld het regelen van opvang voor inwoners. Een ramp of crisis beperkt zich vaak niet tot 1 gemeente. Het is meestal groter dan alleen de eigen gemeente. Daarom werken verschillende gemeenten samen in de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM).

Veelgestelde vragen