Direct naar de content

Belastingaanslag betalen

Ieder jaar krijgt u 1 aanslag voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing, onroerendezaakbelasting (OZB) en hondenbelasting. U kunt deze rekening betalen via een automatische incasso of door het bedrag zelf over te maken. Het aanvragen, stopzetten of wijzigen van de automatische incasso regelt u online. Kunt u de gemeentelijke belasting niet betalen? Dan heeft u misschien recht op kwijtschelding.

Veelgestelde vragen