Direct naar de content

Geld verdienen met parttime werk in de bijstand

Heeft u een bijstandsuitkering van de gemeente Wageningen? Als u parttime werkt dan is het mogelijk om naast u bijstandsuitkering een premie te ontvangen. Bij de bestaande regels wordt alles wat u verdient van de bijstandsuitkering afgehaald. Dat is bij deze regeling dus niet zo. De regeling heeft geen nadeel voor toeslagen. Of op belastingen die u moet betalen.

Wanneer?

De regeling is van 1 oktober 2020 tot 31 september 2022.

Waarom deze regeling?

De gemeente wil dat zoveel mogelijk mensen hun mogelijkheden zo goed mogelijk gebruiken. Voor mensen in de bijstand is parttime werken een goede stap. De gemeente vindt ook dat parttime werken met een bijstandsuitkering ook financieel mag lonen.

Inwoners vanaf 27 jaar

U ontvangt dan elke 6 maanden een premie als u parttime heeft gewerkt. U spaart elke maand 25% van de inkomsten uit parttime werk. Als u meer werkt, spaart u meer premie.Bijvoorbeeld u verdient €460 netto per maand. Dan spaart u 25% van dat bedrag aan premie op. Dat is dan € 115 per maand en voor 6 maanden € 690. Dit bedrag krijgt u op uw rekening.

Maximaal

Een huishouden kan elke maand maximaal € 215 aan premie sparen. Spaart u dit 6 maanden lang? Dan ontvangt u € 1290 voor 6 maanden.

Inwoners jonger dan 27 jaar

Dan kunt u alleen premie sparen als u uit de bijstand gaat. U krijgt over het laatste half jaar 25% uitbetaald van wat u met parttime werk heeft verdiend. Het maximum is € 215 per maand. U ontvangt de premie ook als u 27 jaar wordt.

Meer informatie voor inwoners

Wilt u beginnen met parttime werk? Uw klantmanager kent veel werkgevers en helpt u graag om parttime werk te vinden. Heeft u andere vragen over de regeling? Neem dan ook contact met uw klantmanager of uw consulent inkomen. Bel (0317) 49 29 11.

Meer informatie voor professionals

De regeling parttime werk is een vervolg op het eerdere onderzoek Vertrouwen Werkt. Hierbij onderzocht de gemeente wat het effect is van minder regels in de bijstand. Wilt u als professional meer weten over het onderzoek parttime werk of het eerdere onderzoek Vertrouwen Werkt? Stuur een e-mail naar hans.zuidema@wageningen.nl.