Direct naar de content

Politieke avond

Datum en tijd

 • 18:30 uur - 23:00 uur
  dinsdag 9 juli 2024

locatie

 • Algemeen adres Stadhuis, Markt 22

Op dinsdag 9 juli is er alleen een raadsvergadering tijdens de Politieke Avond.  Deze begint om 18.30 uur en is live te volgen.

De debatonderwerpen:

 • Inkomenszekerheidsbeleid
 • Bomenbeleidsplan
 • Vernieuwing bibliotheek
 • Voorjaarsbrief 2024
 • Kaders financiële verordening, 2e wijziging

De hamerstukken:

 • Warmtenet Benedenbuurt:
  A. Raadsvoorstel Garantie verlenen
  B. Wensen en Bedenkingen Garantie verlenen
  C. Raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen
 • Bestuursrapportage Voorjaar 2024
 • Jaarstukken 2023
 • Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) 2024
 • Zienswijze Foodvalley Begroting 2025 -2028
 • Verordening Rechtspositie raads- en commissieleden
 • Zienswijze VGGM Ontwerpbegroting 2025

De raadsstukken zijn online te lezen,