Verklaring omtrent gedrag rechtspersonen (VOG RP)

De aanvraag van een VOG voor rechtspersonen (VOG RP) wordt gedaan door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon, bijvoorbeeld een bestuurder, vennoot of beheerder. Deze vertegenwoordiger moet hiertoe bevoegd zijn op grond van statuten of een verleende machtiging.

Meer informatie vindt u op de website van Justis.