Seksinrichting zoals bioscoop of club of seksautomatenhal exploiteren, melding

Seksinrichtingen zijn niet (meer) verboden bij de wet. Uw inrichting dient wel te voldoen aan de bepalingen zoals die in het gemeentelijk bestemmingsplan en in de Algemene plaatselijke verordening zijn vastgelegd. U moet ook de oprichting, overname door een ander, of staking van de activiteit,  bij de gemeente melden en een vergunning voor een seksinrichting aanvragen.

Aanvraag

Bij de aanvraag voor de vergunning moet u de volgende gegevens verstrekken:

  • De persoonsgegevens van de exploitant
  • De persoonsgegevens van de beheerder
  • Het aantal werkzame prostituees
  • De aard en omvang van de seksinrichting of het escortbedrijf
  • De plaatselijke en kadastrale ligging van de seksinrichting door middel van een situatietekening schaal 1:1000
  • Een plattegrond van de inrichting, schaal 1:100
  • Bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • Bewijs waaruit blijkt dat de eigenaar (verhuurder) van het pand ermee instemt dat het pand gebruikt wordt als seksinrichting of escortbedrijf.