Ontheffing parkeren (para-)medici

Het centrum van Wageningen kent betaald parkeren en zones waar parkeervergunningen nodig zijn. Beroepsbeoefenaren met een medisch en sterk dienstverlenend karakter, zoals artsen en fysiotherapeuten kunnen een zorgparkeervergunning aanvragen. De zorgparkeervergunning vervangt de parkeerontheffing. De parkeerontheffing die werd verstrekt als patiëntenkaart, is vervangen door de bezoekersparkeervergunning (medisch).

Ontheffing opzeggen

Heeft u de ontheffing niet meer nodig? Stuur de ontheffing met schriftelijke toelichting naar Publieke Dienstverlening of lever de ontheffing aan de balie persoonlijk in.

Kentekenwijziging

Heeft u nog een geldige parkeerontheffing en is sprake van een kentekenwijziging? Geef dat dan door via het wijzigingsformulier.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Publieke Dienstverlening, tel. (0317) 49 27 00 of loketruimte@wageningen.nl