Markt

Corona-update: Op de markt worden vanaf 28 april 2021 ook weer andere artikelen dan levensmiddelen verkocht. Zoals bijvoorbeeld kleding en cosmetica. Op woensdag vindt u de warenmarkt op de locaties Markt, Raadhuisplein, Vijzelstraat en Salverdaplein. Op zaterdag op dezelfde locaties. 

Standplaats huren

Wilt u voor een (vaste) kraam op de markt in aanmerking komen? Stuur dan een email mat dit verzoek naar: markt@wageningen.nl
Wij nemen de
 aanvraag alleen in behandeling als u ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KvK).

Standplaats voor niet commerciële activiteiten

Ook voor niet commerciële activiteiten kunt u op de zaterdagmarkt een plaats aanvragen. Daarvoor heeft u een standplaatsvergunning nodig. Deze kunt u aanvragen via de digitale balie of schriftelijk bij de gemeente: team Vergunningen (Postbus 1, 6700 AA Wageningen).

Meer informatie

De wekelijkse warenmarkten worden opgebouwd door www.hoekklijnverhuur.nl tel. 06  526 53 000.  
De marktmeester is te bereiken op tel. 06 - 46 00 81 13 (Ton Kok). 

De laatste nieuwtjes en acties over de markt in Wageningen vindt u op: www.marktwageningen.nl.