Euregio Rijn-Waal

De Euregio Rijn-Waal wil met haar werk bijdragen aan de eenwording van Europa. Dit wordt gedaan door het stimuleren en realiseren van grensoverschrijdende samenwerking in het Nederlands-Duitse grensgebied.

 

Euregio

In het kader hiervan organiseert en bevordert de Euregio samenwerking binnen de volgende thema’s:

 

·          Onderwijs en arbeidsmarkt

·          Gezondheidszorg

·          Rampenbestrijding

·          Ruimtelijke ordening

·          Recreatie en toerisme

·          Communicatie

·          Sociale zaken

·          Milieu en afvalverwerking

·          Sport en cultuur

·          Verkeer en vervoer.

 

Het aantal leden van de Euregio is sinds 1986 verdubbeld en bedraagt inmiddels 55.

Op dit moment behoren tot de leden 50 Duitse en  Nederlandse gemeenten (waaronder Wageningen),  drie regionale overheden en twee Kamers van Koophandel.

Iedere maand worden afwisselend bij de Euregio Rijn Waal in Kleve en bij de Sociale Verzekeringsbank in Nijmegen informatiebijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn voor (ex) grensgangers. Dit zijn mensen die in Nederland werken en in Duitsland wonen of andersom.  Geïnteresseerden kunnen terecht voor verzekerings- en belastingzaken. Op deze dag zijn er adviseurs van uitvoeringsorganen aanwezig om u van dienst te zijn. Zij kunnen u bijvoorbeeld informeren over de voorwaarden voor het recht op een uitkering, ziektekosten, AWBZ, toepasselijke wetgeving, samenloop van Nederlandse en Duitse bijslagrechten etc. Mensen die naar Nederland of Duitsland verhuizen kunnen zich ook melden.

Adressen voor de spreekuren:

Euregio Rijn/Waal, Emmericher Strasse 24, D-47533 Kleve, tel. 00 49 28 21 79 300.

Sociale verzekeringsbank, Takenhofplein 4, 6538 SZ Nijmegen, tel. 024 34 31 900

Organiseert u wel eens activiteiten met een duitse partner? Of bent u dat misschien van plan, maar twijfelt u nog hoe u dat aan moet pakken?
Er is een brochure op te vragen met interessante informatie over subsidiemogelijkheden voor samenwerking tussen nederlandse en Duitse organisaties. De brochure kunt u per e-mail aanvragen via info@euregio.org

Meer informatie over Euregio Rijn-Waal is te vinden op http://wcms1/webeditor/www.euregio.org.

Meer informatie over (subsidie en projecten van) Nederlands - Duitse samenwerking is te vinden op http://wcms1/webeditor/www.deutchland-nederland.eu.