Centrum van de life sciences

In Wageningen zijn veel kennisintensieve bedrijven en kennisinstituten gevestigd die actief zijn op het gebied van voeding, voedsel en gezondheid. Daarom is Wageningen het centrum van de life sciences.

 

Bord Wageningen Life sciences is de sector waarin wetenschap en technologie gebruikt wordt om de kwaliteit van leven te verbeteren. 

 

In economisch opzicht in life sciences de snelst groeiende sector, die met een hoge innovatiegraad zorgt voor duurzame werkgelegenheid. In Wageningen zorgen bedrijven in deze sector voor 17% van de werkgelegenheid. Daarnaast werkt 18% van de beroepsbevolking bij Wageningen UR en Hogeschool Larenstein. Door de concentratie van de life sciences ontstaat een klimaat dat ruimte, condities en mogelijkheden biedt voor optimale ontplooiing en innovaties.

 

Wageningen biedt daarom een voorzieningenniveau dat past bij het internationale karakter. Een goed woonklimaat, veel natuur, tal van sportaccommodaties, veel sociaal-culturele activiteiten en uitgaansmogelijkheden. 

 

Wageningen geeft verdere ontwikkeling van de life sciences hoge prioriteit. Zij doet dat onder meer door promotie en acquisitie van nieuwe bedrijven en nauwe samenwerking met kennisinstituten, overheden en bedrijven, onder andere binnen de stichting Food Valley. De gemeente maakt beleid dat organisaties uitnodigt om zich in Wageningen te vestigen. De keuze om City of Life Sciences te worden is een duidelijke keuze voor economische ontwikkeling en internationale allure. 

Voor meer informatie over 'Wageningen, City of Life Sciences' kunt u terecht bij Margot van der Haring, tel. (0317) 49 25 11,
e-mail: margot.van.der.haring@wageningen.nl