Inkoop en aanbestedingen

De gemeente heeft haar inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgelegd in het document Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Dit beleid geeft de kaders en spelregels weer voor het inkopen van leveringen, diensten en werken. Het beschrijft op transparante wijze hoe de gemeente Wageningen de doelstellingen op inkoop- en aanbestedingsgebied verwezenlijkt en op welke manier zij inkooptaken uitvoert.

 

Bent u zorgaanbieder op het gebied van WMO en/of Jeugdzorg dan kunt u zich aanmelden voor een contract via de regionale organisatie Regio Centraal Gelderland . Voor de periode 2017-2020 is de zorg met betrekking tot het sociaal domein aanbesteed via het regionaal samenwerkingsverband Regio Centraal Gelderland. Hier doet  Wageningen ook aan mee. Regio Centraal Gelderland heeft de inkoop digitaal ondergebracht via het Interactief Aankoopsysteem (I.A.S). U kunt uzelf dan inschrijven op één of meerdere zorgproducten die onder bepaalde percelen vallen. Daarnaast kunt u per gemeente aangeven of u betreffende zorg wilt leveren. Meer informatie vindt u op de pagina Inkoop zorg van het Startpunt Wageningen.