Ontheffing tijdelijk alcohol schenken

Normaal gesproken mogen alleen horecazaken met een drank- en horecavergunning ‘bedrijfsmatig' alcohol schenken. Het is daarbuiten, in sommige gevallen, mogelijk om een ontheffing te krijgen. Deze geldt dan voor het schenken van alcohol buiten een horecabedrijf. Wanneer de gemeente  u een ontheffing verleent, geldt deze voor maximaal 12 aaneengesloten dagen.

 

Gelegenheden voor het aanvragen van een dergelijke ontheffing kunnen zijn:

 • een feest
 • een kermis
 • muziekevenementen
 • sportevenementen
 • culturele evenementen

Voorwaarden

Voor het aanvragen van bovengenoemde ontheffing dient u aanvraagformulier model C (PDF, 46 kb) in te dienen. 

Daarbij dient u de volgende documenten te overleggen:

 • Een verklaring waar, wanneer en op welke tijdstippen u zwakalcoholhoudende drank wilt schenken
 • Naam, geboortedatum, plaats en woonadres van alle leidinggevenden
 • Kopie van een geldig ID-bewijs van alle leidinggevenden. Een rijbewijs is hiervoor niet afdoende

Mogelijk verleent de gemeente u de ontheffing in combinatie met een evenement. In dat geval moet u een situatietekening (schaal 1:100) aanleveren waarop u de tappunten aangeeft.

Bijzonderheden

 • De ontheffing geldt voor het ter plaatse schenken van zwakalcoholische dranken. Deze hebben een alcoholpercentage van maximaal 15%. Het schenken van sterke drank valt dus buiten deze ontheffing. Het schenken van alcohol dient plaats te vinden onder de directe verantwoordelijkheid van een leidinggevende. Deze persoon dient aan alle voorwaarden te voldoen.
 • Iedereen van 21 jaar en ouder kan voor een ontheffing in aanmerking komen. Het is daarbij essentieel dat men geen strafblad heeft. Men hoeft geen horecaondernemer te zijn en het feest hoeft niet in een inrichting plaats te vinden. Aan inrichtingseisen hoeft in zo’n situatie niet te worden voldaan. 
 • De ontheffing volgens artikel 35 van de Drank- en Horecawet gaat veelal samen met een evenementenvergunning.