Alcohol schenken in horecabedrijven

De gemeente verstrekt drank- en horecavergunningen. Zo'n vergunning is nodig voor wie alcoholhoudende dranken verkoopt of schenkt. 

Drank en horecavergunning, voor wie? 

 • Horeca- inrichtingen waar alcoholhoudende drank wordt geschonken, zoals een café of een restaurant
 • Slijterijen

Alcohol schenken in het kader van activiteiten van: 

 • Recreatieve aard
 • Sportieve aard 
 • Sociaal- culturele aard
 • Educatieve aard 
 • Levensbeschouwelijke aard
 • Godsdienstige aard 

U moet een vergunning aanvragen wanneer:

 • U een zaak wilt starten of overnemen
 • Een leidinggevende die op de vergunning is vermeld, wijzigt
 • De inrichting bouwtechnisch wijzigt
 • De ondernemingsvorm of de persoon van de ondernemer wijzigt

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van het type aanvraag. 

Wilt u alleen de leidinggevende(n) wijzigen in de vergunning of een wijziging in de zin van artikel 30 van de Drank- en Horecawet? In dat geval bedragen de kosten € 145,70.

Aanvragen

Er zijn twee verschillende aanvraagformulieren voor een drank- en horecavergunning:

Geldigheid

De geldingsduur van de vergunning is onbeperkt, tenzij er wijzigingen optreden. De vergunning is locatie- en naamgebonden. U kunt deze dan ook niet doorgeven aan iemand anders.

Eisen aan het pand

Het pand waarin u de horeca-inrichting vestigt moet voldoen aan inrichtingseisen. Er zijn inrichtingseisen ten aanzien van: hoogte, oppervlakte, ventilatie, de aanwezigheid van toiletten. Soms heeft u ook andere vergunningen nodig als u een drank- en horecavergunning aanvraagt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een omgevingsvergunning op het gebied van:

 • Monumenten
 • Bouwen en slopen
 • Milieu.

Paracommerciële instellingen

De Drank- en Horecawet maakt voor paracommerciële instellingen een onderscheid in de voorwaarden. Hiervoor geldt dat tijdens de uren dat de instelling alcohol schenkt:

 • dan wel een op de vergunning genoemde leidinggevende aanwezig is
 • dan wel een vrijwilliger aanwezig is die bardienst draait

Deze vrijwilliger hoeft geen bewijsstuk van een Verklaring Sociale Hygiëne te hebben. Wel is het noodzakelijk dat de vrijwilliger een cursus ‘Instructie Verantwoord Alcoholgebruik’ heeft gevolgd. Voor het verkrijgen van een vergunning dient u een compleet ingevuld aanvraagformulier in te dienen. 

Benodigde documenten

 • Een kopie van geldig identiteitsbewijs van alle op de vergunning te plaatsen leidinggevenden. Let op: een kopie van een rijbewijs voldoet hiervoor niet. Het behoeft aandacht dat alle leidinggevenden minimaal 21 jaar oud dienen te zijn
 • Uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van alle leidinggevenden uit de woonplaats waar deze wonen. Dit uittreksel mag ten hoogste één maand geleden zijn verstrekt
 • De Verklaring Sociale Hygiëne van iedere leidinggevende. Hiervan dient u het origineel te tonen
 • Gegevens van de capaciteit van de mechanische ventilatie in de inrichting. Brief van de installateur met de gegevens van de capaciteit van de mechanische ventilatie volstaat.
 • Een arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden in loondienst
 • Een origineel uittreksel van de Kamer van Koophandel. Dit uittreksel mag ten hoogste twee maanden geleden zijn verstrekt
 • Een kopie van de huur-, pacht-, of koopovereenkomst
 • Een inrichtingstekening: Bij de aanvraag moet u een inrichtingstekening te overleggen. Deze heeft een schaal 1:100. Daarbij is de oppervlakte van de verblijfsruimten aangegeven. Deze oppervlakte is inclusief een eventueel terras. Indien van toepassing is bij de inrichtingstekening een terrastekening gevoegd. Tot slot zijn de gegevens van de capaciteit van de mechanische ventilatie van de inrichting benodigd.

Paracommerciële instellingen

Op de aanvraag van een paracommerciële instelling zijn twee leidinggevenden voldoende. Verder dient u aan te leveren:

 • een vastgesteld bestuursreglement
 • een overzicht van barvrijwilligers die een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik hebben gevolgd.

Procedure

Wanneer u een vergunning heeft aangevraagd, ontvangt u hier een bevestiging van. Voor het behandelen van de aanvraag staat een wettelijke of redelijke termijn van drie maanden. Binnen deze termijn beoordeelt de behandelaar uw aanvraag en wint informatie in bij adviesinstanties. Daarop neemt de gemeente een beslissing. 

Bij een positief besluit stuurt de behandelaar u de drank- en horecavergunning toe. Indien de behandelaar het voornemen heeft  om uw aanvraag te weigeren, nodigt hij of zij u uit voor een zienswijze-gesprek. Hierna volgt alsnog een besluit op uw aanvraag.

 

Contact

Gemeente Wageningen, tel. (0317) 49 29 11, gemeente@wageningen.nl