Horecabedrijf exploiteren of staken

Wanneer u een (horeca)inrichting gaat exploiteren die valt onder de reikwijdte van artikel 2:27, 2:28, 2:28 a en b van de Algemene plaatselijke verordening 2010, heeft u een exploitatievergunning nodig. Die vergunning moet u aanvragen bij de gemeente.

De vergunning is locatie- en naamsgebonden. U kunt deze dan ook niet doorgeven aan iemand anders.

De geldingsduur van de vergunning is onbeperkt, tenzij er wijzigingen optreden.

Wanneer u de onderneming gaat beëindigen, moet u dit zo spoedig mogelijk melden bij Publiekszaken tel. (0317) 49 27 00.

Aanvragen

Om een vergunning te krijgen, moet u een compleet aanvraagformulier exploitatievergunning (PDF, 93 kb) indienen.

U moet de volgende documenten bijvoegen:

 • een verklaring omtrent het gedrag van minimaal twee beheerders;
 • een geldig identiteitsbewijs van alle beheerders (rijbewijs voldoet niet);
 • een origineel uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan twee maanden);
 • bij de aanvraag moet u een inrichtingstekening – schaal 1:100 – indienen, waarop de oppervlakte van het bedrijf is aangegeven;
 • uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van alle beheerders (uit hun woonplaats! niet ouder dan één maand);
 • een kopie van de huur-, pacht-, of koopovereenkomst;
 • een arbeidsovereenkomst van alle beheerders, (indien van toepassing).

De aanvraag voor een horeca-exploitatievergunning wordt getoetst aan:

 • het bestemmingsplan. Hierin staat aangeven welke bestemming de locatie van uw bedrijf heeft;
 • de Algemene plaatselijke verordening 2010 (Apv): aan de hand van de APV wordt bekeken of door vestiging of overname van het bedrijf door een andere ondernemer, de woon- en leefsituatie in de directe omgeving niet nadelig wordt beïnvloed.

Soms heeft u ook andere vergunningen nodig als u een horeca-exploitatievergunning aanvraagt. Bijvoorbeeld:

 • een monumentomgevingsvergunning
 • een bouwvergunning 
 • milieuomgevingsvergunning of melding.

Als u het aanvraagformulier volledig hebt ingevuld, samen met alle bij te voegen stukken, vragen wij u contact op te nemen met de medewerker drank- en horeca om een afspraak te maken. Het aanvraagformulier met alle stukken worden dan gezamenlijk doorgenomen en er is ruimte voor het stellen van vragen.

Procedure

De behandeling van de aanvraag bedraagt acht weken. In deze tijd beoordeelt de behandelaar uw aanvraag en wint de behandelaar informatie in bij adviesinstanties. Na een positief besluit stuurt de behandelaar uw horeca-exploitatievergunning toe. Als de behandelaar het voornemen heeft om uw aanvraag te weigeren, wordt u uitgenodigd voor een zienswijze-gesprek. Hierna volgt alsnog een besluit op uw aanvraag.

Contact

Gemeente Wageningen, tel. (0317) 49 29 11, gemeente@wageningen.nl

Meer informatie

De website van het Bedrijfschap Horeca en Catering