Ondernemersverenigingen

Diverse ondernemers hebben zich verenigd.

Wagenings Ondernemers Contact

De ondernemers van Wageningen zijn georganiseerd in het Wagenings Ondernemers Contact (WOC). Doel van het WOC is het bevorderen van de belangen van het bedrijfsleven in de gemeente Wageningen en haar regio, alsmede van de belangen van haar leden in het bijzonder.

Meer informatie: www.wocweb.nl

Ondernemersvereniging Business- en Sciencepark

Deze vereniging houdt zich primair bezig met de behartiging van de belangen van de bedrijven op het Agro Businesspark en het Sciencepark. De belangrijkste doelen zijn daarbij om te zorgen voor een gezamenlijk gezicht van beide parken naar buiten, zoals het verzorgen van bewegwijzering buiten en binnen het park, het parkmanagement en daarnaast het bevorderen van de onderlinge contacten. Mogelijk komen in een latere fase nog andere zaken aan de orde, zoals het gezamenlijk inkopen van diensten en producten, zoals beveiliging en groenonderhoud.

Meer informatie: www.bspw.nl

Winkeliersvereniging Tarthorst

Dit is een belangenvereniging van de plaatselijke ondernemers in winkelcentrum De Tarthorst, te bereiken via tel. 0900 - 8388.