Nudepark

Naast het bestaande bedrijventerrein Nudepark is plaats voor een nieuw bedrijventerrein, Nudepark 2.

Zowel Nudepark 1 als Nudepark 2 zijn bestemd voor handel, ambacht en industrie. Nudepark 2 is in ontwikkeling.

Aanzicht van Nudepark