Centrum

De binnenstad van Wageningen heeft een multifunctionele samenstelling van winkels en andere publieksgerichte voorzieningen. De binnenstad heeft een belangrijke functie voor het doen van boodschappen, maar ook voor onder andere winkelen, doelgericht kopen en uitgaan is de binnenstad een belangrijke locatie.

Het is van groot belang het centrum aantrekkelijk te houden voor consumenten en ondernemers. Zo is de gemeente nu bezig mogelijkheden voor meer evenementen te creëren en een liberaler terrassenbeleid moet horecaondernemers meer flexibiliteit bieden. De binnenstadsmanager Tom Kool, stimuleert initiatieven om de binnenstad aantrekkelijker te maken (nieuwe feestverlichting, koopjesdag, aanpak leegstand). 

drukke winkelstraat in wageningen

Binnenstadsmanagement

Stichting Binnenstadsmanagement heeft als doel de aantrekkingskracht en attractiviteit van het centrum te vergroten. De Stichting richt zich op samenwerking van de ondernemers binnenstad, herinrichting binnenstad (Kloostersteeg, Plantsoen, Gerdesstraat), verbetering imago Conventplein, Internet-portal winkeliers Wageningen, branchering winkels, centrumbeheer, thema koopzondagen, parkeren, bebording en reclame-uitingen.
In 2009 is de stichting Binnenstadsmanagement gewijzigd in een organisatie voor en door ondernemers. Dat wil zeggen dat de gemeente en Wageningen UR uit de stichting stappen. De activiteiten van de stichting worden betaald uit de opbrengsten van reclamebelasting. Alle ondernemers die op of aan hun pand reclame voeren, moeten daarvoor belasting betalen. Dit biedt goede kansen om ook de komende jaren weer volop activiteiten in de binnenstad te organiseren.