Corona: veelgestelde vragen horeca en evenementen

Van de gemeente heb ik eerder een bevestiging of vergunning ontvangen voor een evenement in de periode tot 1 september. Wat moet ik daarmee doen?

Vanuit de gemeente wordt met alle organisatoren contact opgenomen. U hoeft zelf niets te doen.

Ik wil mijn evenement graag verplaatsen naar een later moment dit jaar, is dat mogelijk?

Wanneer u zelf al een nieuwe datum in gedachte heeft voor uw evenement dan kunt u deze alvast melden bij de afdeling Publieke Dienstverlening. Een melding van een datum betekent nog niet dat het ook automatisch mogelijk is om op de voorgestelde datum/data het evenement te organiseren. Omdat we op dit moment kijken naar een praktische maar ook juridische kloppende procedure ontvangt u na een melding van een nieuwe datum bericht over de procedure.

Hoe beslist de gemeente of mijn evenement verplaatst kan worden naar een datum ná 1 september?

We kijken ten eerste wat er op een door u voorgestelde datum eventueel al plaatsvindt. Ook overleggen we hierover met hulpdiensten.

Op dit moment ligt mijn aanvraag voor een evenement dat in de periode vanaf 1 september plaatsvindt al bij de gemeente ter behandeling. Wat gaat hiermee gebeuren?

In principe worden procedures gewoon voortgezet. We informeren de organisatoren zo snel als mogelijk over de voortgang.

Ik heb nog geen melding gedaan of vergunning aangevraagd, maar heb wel het voornemen een evenement in de periode vanaf 1 september te organiseren. Kan ik hiervoor nu wel gewoon een melding indienen c.q. vergunning aanvragen?

Ja, u kunt een melding doen of vergunning aanvragen. Houdt u hierbij wel rekening met de van toepassing zijnde termijnen. Na het indienen van de melding/aanvraag nemen we contact met u op over de behandeling.

Ik heb al een bevestiging ontvangen op een ingediende melding of evenementenvergunning voor een evenement na 1 september. Blijft deze bevestiging/vergunning geldig?

Ja, de bevestiging of vergunning blijft voorlopig geldig zolang de huidige maatregelen niet veranderen. Dit is natuurlijk afhankelijk van de maatregelen die op een later moment nog vanuit het Rijk worden opgelegd of verlengd. Zodra er meer bekend is over de periode vanaf 1 september, en dit op u van toepassing is, ontvangt u van ons informatie.

Kan ik mijn evenement (dat na 1 september plaatsvindt) nog wel voorbereiden of is dat niet verstandig?

Het is voor ons uiteraard op dit moment moeilijk te voorspellen wat er vanaf 1 september eventueel kan plaatsvinden. Voorbereidingen blijven daarmee een risico, maar we zijn uiteraard bereid om met u mee te denken wanneer u hierover vragen heeft.

Mogen eet- en drinkgelegenheden nu direct gasten ter plaatse laten eten/drinken?

De afbouw van coronamaatregelen vindt geleidelijk plaats. Dit betekent dat eet- en drinkgelegenheden vanaf 1 juni gasten ter plaatse mogen laten eten en/of drinken. Hierbij gelden wel een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is natuurlijk dat het virus onder controle blijft.

Welke regels gelden voor eet- en drinkgelegenheden vanaf 1 juni?

Bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen (zoals concertzalen en theaters), mogen open, onder de volgende voorwaarden: 
o een maximum van 30 personen (incl. personeel) en 1,5 meter afstand;
o bezoekers moeten reserveren;
o in een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.
Wanneer alles goed blijft gaan, en het virus onder controle blijft, kan het maximum aantal bezoekers voor bioscopen, restaurants en cafés, culturele instellingen, per 1 juli hopelijk worden uitgebreid naar 100 personen. Houdt u voor nadere informatie de landelijke berichtgeving en de websites van de gemeente en van het rijk (rijksoverheid.nl/coronavirus) goed in de gaten.

Wanneer mogen terrassen worden geopend?

Terrassen met zitplaatsen, waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden, mogen open vanaf 1 juni.

Valt een terras ook onder de norm van het maximaal aantal van 30 personen (inclusief personeel) die gelijktijdig aanwezig mogen zijn in een restaurant, café, etc.?

Op dit moment wordt vanuit de Rijksoverheid alleen aangegeven dat onder andere restaurants en cafés open mogen vanaf 1 juni onder de voorwaarde van een maximum van 30 personen (inclusief personeel) en 1,5 meter afstand. Normaal valt een terras onder een openbare inrichting (bijv. een café, restaurant, etc.) maar wij zijn in afwachting van een nadere toelichting hierop. Houdt u voor nadere informatie de landelijke berichtgeving en de websites www.rijksoverheid.nl en www.wageningen.nl goed in de gaten.

Mag ik mijn terras groter maken om te voldoen aan de eisen van 1,5 meter afstand?

Iedere praktijksituatie verschilt. Daarom vragen wij u om bij concrete plannen contact met de gemeente op te nemen zodat we gezamenlijk met u kunnen kijken naar eventuele mogelijkheden.

Ik heb bij de gemeente een exploitatievergunning en/of drank- en horecavergunning aangevraagd. Loopt deze procedure nu vertraging op?

Procedures voor een exploitatievergunning en/of drank- en horecavergunning worden door ons momenteel gewoon voortgezet.

Door de omstandigheden kan ik op dit moment niet alle gevraagde stukken op tijd bij de gemeente indienen. Ontstaat er nu een probleem omdat ik niet op tijd ben?

Uiteraard begrijpen we dat deze uitzonderlijke omstandigheden ervoor kan zorgen dat u niet alles binnen de door ons gestelde termijn kan indienen. We proberen hier coulant mee om te gaan en adviseren u om contact met ons op te nemen wanneer u voor het aanleveren van stukken eventueel problemen verwacht.

Ik ben in het bezit van een exploitatievergunning en/of drank- en horecavergunning. Blijft de vergunning wel gewoon geldig nu mijn bedrijf niet geopend mag zijn?

Ja, uw vergunning blijft rechtsgeldig. Dat uw eet- en drinkgelegenheid vanaf 1 juni weer (met een beperking) geopend mag zijn voor het eten/drinken ter plaatse komt door de noodverordening en niet omdat er iets aan uw vergunning is gewijzigd.

 

 

Alle Corona onderwerpen