Voorwaarden voor activiteiten/dans met versterkte muziek

 • De organisatie moet vooraf toestemming vragen via marga.keizer@wageningen.nl voor de locatie en ook de dagen en de tijden van de training doorgeven.
 • De muziek mag aan tot 20:00 uur.
 • Op 25 meter afstand van elke muziekbox moet op normale wijze een gesprek gevoerd kunnen worden.
 • Elke muziekbox moet minimaal 30 meter vanaf woningen staan.
 • Omwonenden moeten ruim vooraf geïnformeerd worden over:
  • dagen waarop de activiteit plaatsvindt;
  • begin- en eindtijd;
  • aanspreekpunt, iemand die bereikbaar is tijdens de activiteit.

Deze informatie moet op papier bij de omwonenden in de bus worden gedaan. Het is hierbij heel erg van belang dat deze afspraken worden nageleefd; dus op tijd beginnen en eindigen. Dit is een belangrijk factor in het voorkomen van ergernis.