Voorwaarden buitensport kinderen en jongeren tot en met 18 jaar

Ingangsdatum: 29 april 2020

Versoepeling buitensport kinderen en jongeren per 29 april 2020

Op 21 april heeft de landelijke overheid onder andere bekend gemaakt dat er voorzichtig meer ruimte komt voor buitensport voor kinderen en jongeren: 

  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen buiten sporten, als dit georganiseerd en onder begeleiding is. Zij hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden. Steeds geldt: geen ouders langs de lijn en thuis douchen. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis.
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen samen buiten sporten, mits dit georganiseerd en onder begeleiding is. Zij moeten onderling 1,5 meter afstand houden. Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden. Steeds geldt: geen ouders langs de lijn en thuis douchen. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor jongeren nog steeds: blijf thuis.
    We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van de sportverenigingen om toe te zien dat alle leden zich goed aan de spelregels van het buitensporten voor de jeugd houden. Dat betekent dat de buitensport-accommodaties vanaf 29 april weer beperkt open zijn gegaan voor verenigingen die zich aan de landelijke afspraken houden. 


Voorwaarden
Om chaos te voorkomen gebeurt dit onder een aantal specifieke voorwaarden. Zo moeten verenigingen onder andere een melding maken en meerdere contactpersonen doorgeven. Voor verenigingen op de gemeentelijke sportparken geldt dat zij alleen gebruik kunnen maken van de kunstgrasvelden, omdat de natuurgrasvelden net zijn ingezaaid.
Op deze pagina staan alle voorwaarden


Waar kan ik buiten terecht
Verenigingen die normaal gesproken sporten in de zaal moedigen wij aan buiten te gaan trainen. De gemeente kan hen helaas geen eigen veld beschikbaar stellen. Wij hebben wel een aantal organisaties gesproken die nu hun veld(je) ter beschikking willen stellen aan sporten. U kunt zelf contact opnemen met de beheerders van deze mogelijke locaties. Zij kunnen voor het gebruik een vergoeding vragen. Ook kunnen verenigingen zelf naar een geschikte en niet te drukke locatie in de openbare ruimte kijken. Zij moeten wel melden waar zij gaan sporten. De gemeente wil hiermee de drukte in de openbare ruimte in de gaten houden. De gemeente maakt geen reservering voor een bepaalde plek of tijdstip voor sportverengingen.  

Vragen

Heeft u vragen over de maatregelen of loopt u tegen knelpunten aan?  Neem dan contact op via corona.sport@wageningen.nl .

Alle corona-onderwerpen