Informatie voor culturele organisaties

Hoe kan ik me als culturele organisatie het beste voorbereiden op de anderhalve regel?
Alle verenigingen en overige organisaties moeten eigen concrete plannen voor op de werkvloer (protocollen) maken. Op de website van de meeste brancheorganisaties vindt u tips of een voorbeeldprotocol. Zie bijvoorbeeld www.lkca.nl. U hoeft uw plan of protocol niet ter goedkeuring aan de gemeente op te sturen. Wij gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van alle organisaties en bedrijven om de maatregelen juist toe te passen om de verspreiding van het virus te voorkomen.  

Evenementen
Er komt meer ruimte voor evenementen. In Wageningen kijken een aantal culturele partijen al samen wat er nog mogelijk is deze zomer. Wilt u met hen in contact komen, stuur dan een mail naar corona@wageningen.nl en wij brengen u met hen in contact. Voor iedereen met een idee voor een evenement waarvoor een vergunning of melding vereist is, is het belangrijk om op tijd contact op te nemen met de afdeling Vergunningen via vergunningen@wageningen.nl. Het blijft aan de gemeente om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op 1,5 meter regelen. En of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. De procedure voor het aanvragen van een vergunning kost tijd. Niet alles zal meteen mogelijk zijn.

Subsidies voor eenmalige culturele activiteiten die zijn afgelast
Sommige organisaties hebben een subsidie gekregen om een bepaalde culturele activiteit te organiseren, zoals een voorstelling. Door de corona-maatregelen zijn die activiteiten vaak niet doorgegaan. De gemeente geeft daarom toestemming om deze activiteiten door te schuiven of te vervangen met een alternatieve invulling. Organisaties mogen de toegekende subsidie meenemen naar een alternatieve activiteit, op voorwaarde dat deze plaatsvindt voor 1 juli 2021. Deze organisaties hoeven van tevoren geen plan of aanvraag voor hun alternatieve activiteit in te dienen, maar mogen achteraf verslag doen. De organisaties om wie het gaat, hebben hier bericht over gekregen van hun subsidiecontactpersoon.

Gesubsidieerde organisaties met een jaarlijkse subsidie
De gemeente begrijpt dat organisaties nu niet alle activiteiten kunnen doen waar zij een jaarlijkse subsidie voor ontvangen. De gemeente blijft de subsidies aan culturele organisaties doorbetalen en zal milder dan anders mgaan met de prestatieafspraken uit de subsidieovereenkomsten. Soms is maatwerk nodig.

Ik denk eraan om buiten aan cultuur te gaan doen
Komt u er tijdens het maken van een protocol voor uw vaste locatie binnen (bijv. een zaal of lokaal) erachter dat uw standaardactiviteiten niet op 1,5 meter in de vaste zaal passen? Dan kunt u allereerst kijken of u nog mogelijkheden heeft om naar een grotere zaal te gaan, de groepen te splitsen of activiteiten aan te passen. Is dat niet mogelijk dan kunt u overwegen om de activiteit buiten te  plaatsvinden. We willen u vragen om dan contact met ons op te nemen. Wij denken graag met u mee om overlast voor omwonenden te voorkomen en de drukte spreiden.

Vragen
Heeft u vragen, ideeën of knelpunten neem dan gerust contact op via corona@wageningen.nl.