Informatie voor horeca

Welke regels gelden voor eet- en drinkgelegenheden vanaf 1 juli? 

Algemene regels binnen

  • Altijd op 1,5 meter afstand.
  • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.
  • Zonder reservering en gezondheidscheck zijn maximaal 100 personen toegestaan.

Algemene regels buiten

  • Altijd op 1,5 meter afstand.
  • Onder voorwaarden mogen buiten ‘kuchschermen’ geplaatst worden als alternatief voor de 1,5 meter afstand.
  • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.
  • Zonder reservering en gezondheidscheck zijn maximaal 250 personen toegestaan.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid

Mag ik mijn terras groter maken om te voldoen aan de eisen van 1,5 meter afstand?

Met de Koninkljke Horeca Nederland afdeling Wageningen en de SOW is een gezamenlijk plan opgesteld voor terrasverruiming in de binnenstad. Alle ondernemers van de binnenstad zijn benaderd of zij hun terras willen verruimen. Degenen die het betreft hebben schriftelijk een toezegging ontvangen. Ondernemers die een horecagelegenheid hebben in Wageningen, maar buiten de binnenstad, kunnen hun concrete plan indienen bij het Ondernemersloket.