Corona: veelgestelde vragen Openbare ruimte

Veelgestelde vragen over het coronavirus en maatregelen ten aanzien van onder meer vergunningen, horeca, afval en meldingen openbare ruimte.

Ik heb een vergunning aangevraagd. Wordt mijn aanvraag nog in behandeling genomen?

Ja, uw aanvraag wordt in behandeling genomen. Neem hierover contact op met de medewerkers van publieke dienstverlening, loket ruimte 0317-492700 of stuur een mail naar loketruimte@wageningen.nl

Indien de afhandeling van uw aanvraag langer duurt vanwege de Coronamaatregelen, dan informeren wij u daarover.

 

Ik heb een omgevingsvergunning. Mag ik starten met de werkzaamheden in de periode 16 maart tot en met 28 april 2020?

Bouwbedrijven hanteren de richtlijnen van het RIVM; overleg dus met uw aannemer. Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vindt u actuele informatie en antwoorden op veel gestelde vragen. 

Wij volgen de richtlijnen en informatie van het RIVM en de GGD Gelderland-Midden. Kijk op de website:www.rivm.nl/coronavirus en www.rijksoverheid.nl/coronavirus.
Of bel naar: 0800 – 1351.

 

Ik heb een evenementenvergunning aangevraagd. Wat gebeurt er nu met mijn aanvraag?

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen, en wij nemen hierover met u contact op. Heeft u vragen, mail naar vergunningen@wageningen.nl. 

In verband met de maatregelen van de overheid vinden er voor 1 juni 2020 geen evenementen plaats. Als u dus een aanvraag wilt indienen dan kan dat alleen voor een evenement na 1 juni 2020

 

Ik heb een drank- en horecavergunning aangevraagd. Wat gebeurt er nu met mijn aanvraag?

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen, en wij nemen hierover met u contact op. Heeft u vragen mail naar vergunningen@wageningen.nl. 

 

Ik heb een aanvraag gedaan voor het aanleggen van kabels en leidingen.

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen, en wij nemen hierover met u contact op. Heeft u vragen mail naar loketruimte@wageningen.nl

 

Is het afvalbrengstation geopend in de periode van 15-03- t/m 6 april 2020?

Actuele openingstijden kunt vinden op de pagina over afval. 

 

De groene afscheiding is te hoog. Mag ik deze snoeien?

Ja, u mag de heg snoeien. Wij adviseren u om dit te doen in overleg met uw buren. Bij het eventueel wegbrengen van (snoei)afval vragen wij u om de instructies en de aanwijzingen van het personeel op te volgen.

 

Worden meldingen voor groenbeheer in behandeling genomen? 

Meldingen en vragen over groenbeheer worden zoals gewoonlijk in behandeling genomen. In een aantal gevallen kunnen wij echter i.v.m. het coronavirus niet of pas later op uw melding actie ondernemen omdat een aantal taken momenteel niet uitgevoerd kunnen worden. 

 

Welke werkzaamheden worden op dit moment niet gedaan? 

Werkzaamheden die momenteel niet gedaan worden, zijn (info dd. 19 maart ’20): 

  • Het verwijderen van vuil en onkruiden in plantvakken. 
  • Snoeiwerk bij bomen of in plantvakken.
  • Het aanplanten van heesters of bomen.
  • Met u op locatie kijken voor bv. aanplantverzoeken of verzoeken voor buurtgroen.
  • Veel werkzaamheden uit te voeren door aannemers in opdracht van de gemeente.
  •  

Welke werkzaamheden worden nog wel gedaan?

Alleen in bijzondere situaties of vitale taken wordt momenteel actie ondernomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een boom die gevaarlijk is en een direct risico geeft. Ook valt te denken aan begrafenissen of het veilig houden van straten of voetpaden. 
Het legen van afvalbakken wordt nog gedaan. 

Omdat het groeiseizoen nog niet volop gestart is, verwachten wij de komende tijd beperkte hinder. De Gemeente Wageningen bepaalt hier in de urgentie van de uit te voeren werkzaamheid of actie. Wij hopen dat wij op tijd weer aan het werk kunnen om de hinder voor u te beperken. Bepalend hierbij zijn de verdere ontwikkelingen en berichtgevingen over het coronavirus.


Ik heb een afspraak bij burgerzaken. Gaat deze nog door?

Het Stadhuis is gesloten voor bezoekers. Burgerzaken is alleen geopend op afspraak; zonder afspraak kunt u helaas niet terecht. 

Als u een afspraak heeft maar last heeft van verkoudheid, hosten of koorts dan vragen wij u nadrukkelijk om niet te komen. 

Wij vragen u dan om de afspraak af te zeggen/bellen. Dat kan via telefoon 0317-492911 of e-mail: publiekszaken@wageningen.nl. Het maken van een afspraak kan ook telefonisch of via het afspraken formulier.

 

Veelgestelde vragen over alle onderwerpen