Informatie over het coronavirus

Gemeente Wageningen voelt zich verantwoordelijk voor het welzijn van alle inwoners en volgt daarbij de richtlijnen van het Rijk. Op deze website proberen we u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wat de maatregelen betekenen voor Wageningen.

Voor de meest actuele informatie kunt u terecht op de website van het RIVM, www.rivm.nl, en de Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl. 

Coronamaatregelen verlengd - 21 april

Informatie per onderwerp

Veel gestelde vragen over gemeentelijke dienstverlening

Is burgerzaken geopend?

Het Stadhuis is gesloten voor bezoekers. Burgerzaken is alleen geopend op afspraak; zonder afspraak kunt u helaas niet terecht. U kunt telefonisch 0317 – 49 29 11 of online een afspraak maken. Het Startpunt is ook alleen geopend op afspraak. U kunt telefonisch 0317- 41 01 60 een afspraak maken.  

Als u een afspraak heeft maar last heeft van verkoudheid, hoesten of koorts dan vragen wij u nadrukkelijk om de afspraak te annuleren of verzetten. Dit kan via telefoon 0317 – 49 29 11 of via de link in de afspraakbevestigingsmail.

Telefonische bereikbaarheid:

 • Stadhuis via telefoonnummer 0317 – 49 29 11: maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 16.00 uur.
 • Startpunt via telefoonnummer  0317 – 41 01 60: maandag tot en met donderdag van 9.00 - 16.00 uur en vrijdag van 9.00 - 13.00 uur. E-mailen kan naar startpunt@wageningen.nl. Meer informatie vindt u op www.startpuntwageningen.nl.

Kan ik een paspoort, id kaart of rijbewijs aanvragen?

Ja dat kan, maar alleen op afspraak. Zie hiervoor de eerste vraag Is burgerzaken geopend?

Kan ik mijn aangevraagde documenten afhalen?

Ja dat kan, maar alleen op afspraak. Zie hiervoor de eerste vraag Is burgerzaken geopend?

Hoe kom ik aan een uittreksel uit het bevolkingsregister?

Een uittreksel uit het bevolkingsregister is gemakkelijk online aan te vragen via het formulier Aanvragen uitreksel bevolkingsregister

Hoe kan ik mijn verhuizing doorgeven?

Dat kunt u online doen via het formulier Verhuizing doorgeven

Gaat ons huwelijk door?

Tijdens de corona-crisis zijn er strenge, beperkende maatregelen genomen voor huwelijksbijeenkomsten. De overheid heeft bepaald dat er maximaal 30 mensen mogen deelnemen aan de huwelijksbijeenkomst. In de trouwzaal moet tussen de personen 1,5 meter afstand zijn. Voor onze trouwzaal is het aantal van 30 personen dan helaas niet haalbaal. Er kunnen naast het bruidspaar (afhankelijk van de gezinssamenstelling) maximaal 8 tot 10 personen mee in de trouwzaal. Gaat u in de komende maanden trouwen en wilt u de huwelijksdatum liever opschuiven? Neem dan contact op met publiekszaken: 0317-492911 of via mail publiekszaken@wageningen.nl

Hoe kan ik aangifte doen van geboorte of overlijden?

Hiervoor kunt u terecht bij de balie, maar alleen op afspraak! Als u last heeft van verkoudheid, hoesten of koorts vragen wij u nadrukkelijk niet naar het Stadhuis te komen. Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0317 492 911 of e-mail: publiekszaken@wageningen.nl

Corona information in English and other languages

Adjusted services Wageningen

The town hall is open for appointments only. Make an appointment online or by phone via 0317 – 49 29 11 

More Corona information in English and other languages

Information for student recidences

See English information for students

Groepsvorming en samenscholingsverbod

Er zijn regels voor groepen om te voorkomen dat veel mensen besmet raken met het coronavirus. De regels zijn erop gericht het dagelijks leven mogelijk te houden én te voorkomen dat er onverantwoorde situaties ontstaan. 

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie

Begraven en cremeren

Hoe kunnen we de uitvaart van onze dierbare regelen?

Vanaf 15 maart dienen de uitvaarten telefonisch met de uitvaartonderneming besproken te worden. De gemaakte afspraken bevestigt u per e-mail waarbij u de opdrachtgever vraagt deze mail voor akkoord te bevestigen. Informeer hiervoor bij de uitvaartonderneming.

Zijn er voldoende mensen beschikbaar die de begrafenis kunnen leiden? 

Dat is afhankelijk van de uitvaartondernemer. De gemeentelijke dienstverlening op de begraafplaats loopt vooralsnog gewoon door.

Welke bezoekers mogen er komen bij de uitvaart/crematie?

De geplande uitvaartplechtigheden zijn teruggebracht tot maximaal 30 personen. Als het de uitvaart van iemand betreft die overleden is aan het Corona-virus, dan mogen alleen directe familieleden aanwezig zijn ((adoptie)ouders, (adoptie)kinderen, (adoptie)ouders van de partner, partner van (adoptie)kinderen).

Is er een maximaal aantal bezoekers die naar de uitvaart mogen komen?

Maximaal 30 personen. De erehaag mag uit ten hoogste 100 personen bestaan. Bij de erehaag blijven de andere richtlijnen van het Rijk van kracht. Bijvoorbeeld de afstandscriteria en groepsgrootte voorafgaand en na afloop van de erehaag.

Is gezamenlijk koffie drinken of een afscheidsdienst nog mogelijk? 

Nee, het Rijk heeft dit verboden. 

Welke andere maatregelen gelden er tijdens de uitvaart

Van alle deelnemers aan deze plechtigheid wordt gevraagd minimaal 1,5 meter van elkaar afstand te houden van elkaar. Dit heeft gevolgen voor o.a. de wijze van condoleren.

Afval en groen

Is het afvalbrengstation geopend? 

Ja, maar er worden minder mensen tegelijk toegelaten. Dit kan leiden tot langere wachttijden en wachtrijen. Op het afvalbrengstation gelden meer extra maatregelenvoor de veiligheid van u en de medewerkers, lees dit voordat u gaat. De actuele openingstijden kunt u vinden op de pagina over afval.

De groene afscheiding is te hoog. Mag ik deze snoeien?

Ja, u mag de heg snoeien. Wij adviseren u om dit te doen in overleg met uw buren. Bij het eventueel wegbrengen van (snoei)afval vragen wij u om de instructies en de aanwijzingen van het personeel op te volgen.

Worden meldingen voor groenbeheer in behandeling genomen? 

Meldingen en vragen over groenbeheer worden zoals gewoonlijk in behandeling genomen. In een aantal gevallen kunnen wij echter i.v.m. het coronavirus niet of pas later op uw melding actie ondernemen omdat een aantal taken momenteel niet uitgevoerd kunnen worden. 

Welke werkzaamheden worden op dit moment niet gedaan aan de groenvoorziening? 

Werkzaamheden die momenteel niet gedaan worden, zijn (info dd. 19 maart ’20): 

 • Het verwijderen van vuil en onkruiden in plantvakken. 
 • Snoeiwerk bij bomen of in plantvakken.
 • Het aanplanten van heesters of bomen.
 • Met u op locatie kijken voor bv. aanplantverzoeken of verzoeken voor buurtgroen.
 • Veel werkzaamheden uit te voeren door aannemers in opdracht van de gemeente.

Welke werkzaamheden worden nog wel gedaan aan de groenvoorziening?

Alleen in bijzondere situaties of vitale taken wordt momenteel actie ondernomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een boom die gevaarlijk is en een direct risico geeft. Ook valt te denken aan begrafenissen of het veilig houden van straten of voetpaden. 
Het legen van afvalbakken wordt nog gedaan. 

Omdat het groeiseizoen nog niet volop gestart is, verwachten wij de komende tijd beperkte hinder. De Gemeente Wageningen bepaalt hier in de urgentie van de uit te voeren werkzaamheid of actie. Wij hopen dat wij op tijd weer aan het werk kunnen om de hinder voor u te beperken. Bepalend hierbij zijn de verdere ontwikkelingen en berichtgevingen over het coronavirus.

Ondernemers, horeca en evenementen

Informatie voor ondernemers

Zie de informatie voor ondernemers op wageningen.nl/coronavirus/ondernemers

Horeca en evenementen

Zie de veelgestelde vragen over horeca en evenementen

Zorg, ondersteuning en coronahulp in Wageningen

Zorg en ondersteuning

Bekijk alle veelgestelde vragen over zorg en ondersteuning

Coronahulp in Wageningen

Zit u door het Coronavirus thuis en heeft u tijdelijk hulp nodig van andere Wageningers? Bel dan het Vrijwilligerscentrum Wageningen op 0317-413088 of mail naar coronahulp@welsaam.nl. Helpt u graag andere inwoners dan kunt u ook contact opnemen.

Ook kunt u via diverse (Wageningse) Facebook-pagina’s hulp vragen of aanbieden. Zie hiervoor de website van Welsaam: www.welsaam.nl/corona

Noodopvang kinderen van ouders/verzorgers in cruciale beroepsgroepen

Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er, als het echt nodig is, noodopvang in de school en het kinderdagverblijf mogelijk. We verzoeken u om eerst te kijken of kinderen thuis opgevangen kunnen worden. Mocht thuis opvangen niet lukken, dan kunnen kinderen waarvan in ieder geval één van de ouders werkzaam is in een cruciale beroepsgroep naar een noodopvang. Zo kunnen ouders in cruciale beroepsgroepen blijven werken.

De noodopvang is alleen bedoeld voor kinderen van 0-12 jaar. Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over de noodopvang. Het is geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. 

Voor meer informatie verwijzen we u door naar de veel gestelde vragen over noodopvang kinderen van ouders/verzorgers in cruciale beroepen

Informatie voor ouders (situatie vanaf 8 juni)

Wat betekent de volledige opening van basisscholen en kinderopvang voor de noodopvang?

Vanaf het moment dat basisscholen en kinderopvang (dagopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang) weer volledig open zijn, bieden scholen, kinderopvangorganisaties en gastouders geen noodopvang meer aan gedurende werkdagen overdag. Kinderen kunnen dan weer regulier naar school en/of opvang. Daarmee vervalt de noodzaak van deze vorm van noodopvang.

Buitensporten

Buitensport kinderen en jongeren 

De landelijke overheid heeft onder andere bekend gemaakt dat er voorzichtig meer ruimte komt voor buitensport voor kinderen en jongeren: 

 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen buiten sporten, mits dit georganiseerd en onder begeleiding is. Zij hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden. Steeds geldt: geen ouders langs de lijn en thuis douchen. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen samen buiten sporten, mits dit georganiseerd en onder begeleiding is. Per 1 juni geldt dat jongeren tot en met 18 jaar tijdens het sporten weer gewoon spelcontact mogen hebben tijdens het sporten. Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden. Steeds geldt: geen ouders langs de lijn en thuis douchen. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor jongeren nog steeds: blijf thuis.

We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van de sportverenigingen om toe te zien dat alle leden zich goed aan de spelregels van het buitensporten voor de jeugd houden. Dat betekent dat de buitensport-accommodaties vanaf 29 april weer beperkt open zijn gegaan voor verenigingen die zich aan de landelijke afspraken houden. 

Voorwaarden

Om wanorde te voorkomen gebeurt dit onder een aantal specifieke voorwaarden. Zo moeten verenigingen onder andere eerst een melding maken en meerdere contactpersonen doorgeven. Ook moeten verenigingen zorgen dat hun teams en bijbehorende trainers herkenbaar zijn door een tenue of een hesje. Voor verenigingen op de gemeentelijke sportparken geldt dat zij alleen gebruik kunnen maken van de kunstgrasvelden, omdat de natuurgrasvelden net zijn ingezaaid.

Op deze pagina staan alle voorwaarden 

Verenigingen die normaal gesproken sporten in de zaal moedigen wij aan om met hun jeugd buiten te gaan trainen. De gemeente kan hen helaas geen eigen veld beschikbaar stellen. U kunt zelf contact opnemen met de beheerders van de mogelijke locaties waar u terecht kunt. Zij kunnen voor het gebruik kosten in rekening brengen.Ook kunnen verenigingen zelf naar een geschikte en niet te drukke locatie in de openbare ruimte kijken. Zij moeten wel melden waar zij gaan sporten. U kunt hierover meer lezen in de voorwaarden.

Overzicht voorwaarden buitensport kinderen en jongeren per 29 april 2020

Buitensport volwassenen 

De rijksoverheid bekend gemaakt dat er meer ruimte komt voor het buiten sporten voor volwassen. We leggen graag aan u de versoepeling uit.

Voor de sport houdt dat in dat ook iedereen ouder dan 18 jaar buiten kan sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt nog steeds: blijf thuis. Er mogen geen wedstrijden georganiseerd worden en er mag geen gebruik worden gemaakt gezamenlijke kleedkamers of douches.

We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van de sportverenigingen om toe te zien dat alle leden zich goed aan de spelregels van het buitensporten voor de jeugd houden. Dat betekent dat de buitensport-accommodaties open gaan voor verenigingen die zich aan de landelijke afspraken houden.

Voorwaarden

Om chaos te voorkomen gebeurt dit onder een aantal specifieke voorwaarden. Zo moeten verenigingen onder andere een melding maken en meerdere contactpersonen doorgeven. Voor verenigingen op de gemeentelijke sportparken geldt dat zij alleen gebruik kunnen maken van de kunstgrasvelden, omdat de natuurgrasvelden net zijn ingezaaid. Lees verder over de voorwaarden.

Mijn vereniging sport normaal gesproken in de zaal

Verenigingen die normaal gesproken sporten in de zaal moedigen wij aan buiten te gaan trainen. De gemeente kan hen helaas geen eigen veld beschikbaar stellen. Wij hebben wel een aantal organisaties gesproken die nu hun veld(je) ter beschikking willen stellen aan binnensporten. U kunt zelf contact opnemen met de beheerders van deze mogelijke locaties. Zij kunnen voor het gebruik een vergoeding vragen. Ook kunnen verenigingen zelf naar een geschikte en niet te drukke locatie in de openbare ruimte kijken. Zij moeten wel melden waar zij gaan sporten. De gemeente wil hiermee de drukte in de openbare ruimte in de gaten houden. De gemeente maakt geen reservering voor een bepaalde plek of tijdstip voor sportverengingen.

Vragen

Het gaat om veel nieuwe maatregelen die de nodige vragen bij u kunnen oproepen. Heeft u vragen of knelpunten neem dan gerust contact op via corona.sport@wageningen.nl. U kunt ook bellen met het algemene telefoonnummer van de gemeente 0317 492 911.

Cultuur

Culturele instellingen mogen vanaf 1 juni 12:00 uur weer open. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Locatie neemt hygiënemaatregelen en werkt op basis van reservering en een checkgesprek.
 • Musea, presentatie-instellingen en monumenten met publieksfunctie:
  • maximum aantal bezoekers afhankelijk van beschikbare oppervlakte per gebouw. 
  • Bezoekers moeten vooraf reserveren.
 • Muziekscholen en centra voor de kunsten:
  • maximaal 30 personen per gebouw.
 • Overige culturele instellingen, waaronder theaters, bioscopen, filmtheaters, concertzalen, podia en schouwburgen: 
  • maximaal 30 bezoekers (zitplaatsen) per ruimte.
  • Bezoekers moeten vooraf reserveren. 
 • Professionele dansers, acteurs, musici (uitzondering: zangers en blazers die met anderen optreden) en artiesten:
  • repeteren toegestaan met maximaal 30 personen.
 • Voor zangkoren wordt geadviseerd aanvullend advies van medisch experts af te wachten, voordat zij hun activiteiten weer oppakken. 

 

Voor meer informatie over deze versoepeling kunt u kijken op

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur

 

Naast de landelijke maatregelen is er ook een regionale noodverordening. Dit is de vertaling van de landelijke maatregelen in een verordening waarop ook gehandhaafd kan worden.

 

Wat gaat er weer open op 1 juni in Wageningen?

Als u wil weten welke instellingen in Wageningen weer open gaan en op welke wijze kunt u het beste  contact opnemen met de instelling of organisatie zelf. Alle organisaties maken een eigen plan op basis van hun locatie en mogelijkheden.

 

Zangkoren

Volgens het Outbreak Management Team (OMT) geeft het mogelijk een verhoogd risico op verspreiding van het coronavirus als mensen met een groep gaan zingen. Dat wordt nog onderzocht. Totdat er meer bekend is wordt in Nederland afgeraden om samen te zingen. Wij adviseren u de informatie voorziening van de landelijke overheid en het RIVM in de gaten te houden.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur

 

 

Informatie voor culturele organisaties

Informatie in eenvoudige taal

Op de website van het Startpunt kunt u informatie vinden over corona voor speciale doelgroepen:

Informatie in eenvoudige taal

Informatie voor doven en slechthorenden

Informatie voor blinden en slechtzienden

Informatie voor doven en slechthorenden

Op de website van het Startpunt kunt u informatie vinden over corona voor doven en slechthorenden

Informatie voor blinden en slechtzienden

Op de website van het Startpunt kunt u informatie vinden over corona voor blinden en slechtzienden

Vergunningen

Ik heb een vergunning aangevraagd. Wordt mijn aanvraag nog in behandeling genomen?

Ja, uw aanvraag wordt in behandeling genomen. Neem hierover contact op met de medewerkers van publieke dienstverlening, loket ruimte 0317-492700 of stuur een mail naar loketruimte@wageningen.nl

Indien de afhandeling van uw aanvraag langer duurt vanwege de Coronamaatregelen, dan informeren wij u daarover.

Ik heb een omgevingsvergunning. Mag ik starten met de werkzaamheden in deze periode?

Bouwbedrijven hanteren de richtlijnen van het RIVM; overleg dus met uw aannemer. Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vindt u actuele informatie en antwoorden op veel gestelde vragen. 

Wij volgen de richtlijnen en informatie van het RIVM en de GGD Gelderland-Midden. Kijk op de website:www.rivm.nl/coronavirus en www.rijksoverheid.nl/coronavirus.
Of bel naar: 0800 – 1351.

Ik heb een aanvraag gedaan voor het aanleggen van kabels en leidingen.

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen, en wij nemen hierover met u contact op. Heeft u vragen mail naar loketruimte@wageningen.nl

Markt en collecte

Gaat de markt door?

Vanwege de coronacrisis wordt de markt van woensdagochtend en vrijdag op twee plekken gehouden:

 • - Voedselwaren: op de Markt rond de Grote kerk
 • - Non-food: aan de Costerweg bij de Hoogvliet

Lees meer over de Markt

Gaan collectes gewoon door?

De landelijk collecterende Erkende Goede Doelen hebben besloten om hun collectes op te schorten tot nader bericht. De jaarlijkse collecte is voor de goede doelen uitermate belangrijk voor het werk dat zij doen, maar het welzijn van alle mensen in Nederland staat voorop. 

Blijf op de hoogte en contact

Houd de Social Media van de gemeente Wageningen in de gaten voor de meest actuele informatie over Corana en de gemeente Wageningen:

Facebook   |    Instagram   |    Twitter

Kunt u op deze site geen antwoord vinden over op uw vraag over Corona?

 Vragen kunt u stellen via corona@wageningen.nl