Informatie over het coronavirus

Gemeente Wageningen voelt zich verantwoordelijk voor het welzijn van alle inwoners en volgt daarbij de richtlijnen van de Rijksoverheid. Op deze website proberen we u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wat de maatregelen betekenen voor Wageningen.

Voor de meest actuele informatie, de basisregels over het coronavirus en wat u zelf kunt doen kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid en het RIVM

 

Informatie per onderwerp

Basisregels voor iedereen

We maken een onderscheid tussen regels die binnen gelden en regels die buiten gelden. Deze regels gelden zowel voor horeca, winkels als voor culturele instellingen. U leest ze hieronder.

Regels binnen

 • Per ruimte mogen 100 personen (exclusief personeel) aanwezig zijn met een vaste zitplaats. Hier moet rekening worden gehouden met de 1,5 meter afstand wanneer u niet uit hetzelfde huishouden komt.
 • Er geldt geen maximaal aantal bezoekers als er vooraf wordt gereserveerd, bij binnenkomst een gezondheidscheck wordt gedaan en iedereen vaste zitplaats heeft.
 • In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties waar er sprake is van een doorstroom van bezoekers geldt geen maximum aantal personen. 

Regels buiten

 • Bij een maximum van 250 personen geldt alleen de 1,5 meter afstand. In de horeca moet er ook een vaste zitplaats zijn.
 • Als er vaste zitplaatsen zijn, vooraf reserveren mogelijk is, er een gezondheidscheck wordt gedaan en de 1,5 meter afstand in acht wordt gehouden, geldt er geen maximum aantal bezoekers. 
 • In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocacties waar een doorstroom van de bezoekers is, is 1,5 meter afstand de regel en geldt er geen maximum aantal personen.

Regels voor vervoer

 • In het openbaar vervoer is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht vanaf 13 jaar. Dit geldt niet voor stations, haltes en perrons, houd hier wel 1,5 meter afstand. Draagt u geen mondkapje? Dan kunt u een boete van € 95,- krijgen.
 • Voor overig vervoer (zoals taxi's, personenbusjes en touringcars) is een reservering, gezondheidscheck vooraf en vanaf 13 jaar een niet-medisch mondkapje verplicht. 
 • U mag met meerdere personen buiten uw huishouden in de auto (en ander privévervoer) stappen. Wij adviseren om hier ook een niet-medisch mondkapje te dragen. 

Kijk voor meer informatie over de regels rondom vervoer op de website van Rijksoverheid.

Algemene regels over afstand houden

Iedereen houdt 1,5 meter afstand. In sommige situaties is dat niet mogelijk, dan mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten:

 • Mensen die tot 1 huishouden horen;
 • Contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders;
 • Mensen met contactberoepen (zoals kappers, masseurs en rij-instructeurs);
 • Sporters (binnen en buiten), acteurs en dansers.

Tot slot zijn spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan. Discotheken en nachtclubs blijven tot 1 september gesloten.

Informatie horeca 

Welke regels gelden voor eet- en drinkgelegenheden vanaf 1 juli? 

Regels binnen

 • Altijd op 1,5 meter afstand.
 • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.
 • Zonder reservering en gezondheidscheck zijn maximaal 100 personen toegestaan.

Regels buiten

 • Altijd op 1,5 meter afstand.
 • Onder voorwaarden mogen buiten ‘kuchschermen’ geplaatst worden als alternatief voor de 1,5 meter afstand.
 • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.
 • Zonder reservering en gezondheidscheck zijn maximaal 250 personen toegestaan.
 • Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid. 

Mag ik mijn terras groter maken om te voldoen aan de eisen van 1,5 meter afstand?

Met de Koninkljke Horeca Nederland afdeling Wageningen en de SOW is een gezamenlijk plan opgesteld voor terrasverruiming in de binnenstad. Alle ondernemers van de binnenstad zijn benaderd of zij hun terras willen verruimen. Degenen om wie het gaat hebben schriftelijk een toezegging ontvangen. Ondernemers die een horecagelegenheid hebben in Wageningen, maar buiten de binnenstad, kunnen hun concrete plan indienen bij het Ondernemersloket.

Informatie culturele instellingen en evenementen

Vanaf 1 juli 2020 zijn er in ‘aangepaste vorm’ weer evenementen mogelijk onder bepaalde voorwaarden opgesteld door de Rijksoverheid.

Hoe kan ik me als culturele organisatie het beste voorbereiden op de anderhalve regel?

Alle verenigingen en overige organisaties moeten eigen concrete plannen voor op de werkvloer (protocollen) maken. Op de website van de meeste brancheorganisaties vindt u tips of een voorbeeldprotocol. Zie bijvoorbeeld www.lkca.nl. U hoeft uw plan of protocol niet ter goedkeuring aan de gemeente op te sturen. Wij gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van alle organisaties en bedrijven om de maatregelen juist toe te passen om de verspreiding van het virus te voorkomen.  

Evenementen

Er komt meer ruimte voor evenementen. In Wageningen kijken een aantal culturele partijen al samen wat er nog mogelijk is deze zomer. Wilt u met hen in contact komen, stuur dan een mail naar corona@wageningen.nl en wij brengen u met hen in contact. Voor iedereen met een idee voor een evenement. is het belangrijk om dit op tijd te melden of hiervoor een vergunning aan te vragen. Bij deze melding of vergunningaanvraag dient u ook een coronaplan mee te sturen. Het blijft aan de gemeente om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op 1,5 meter regelen. En of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. De procedure voor het aanvragen van een vergunning kost tijd. Niet alles zal meteen mogelijk zijn.

Subsidies voor eenmalige culturele activiteiten die zijn afgelast

Sommige organisaties hebben een subsidie gekregen om een bepaalde culturele activiteit te organiseren, zoals een voorstelling. Door de corona-maatregelen zijn die activiteiten vaak niet doorgegaan. De gemeente geeft daarom toestemming om deze activiteiten door te schuiven of te vervangen met een alternatieve invulling. Organisaties mogen de toegekende subsidie meenemen naar een alternatieve activiteit, op voorwaarde dat deze plaatsvindt voor 1 juli 2021. Deze organisaties hoeven van tevoren geen plan of aanvraag voor hun alternatieve activiteit in te dienen, maar mogen achteraf verslag doen. De organisaties om wie het gaat, hebben hier bericht over gekregen van hun subsidiecontactpersoon.

Gesubsidieerde organisaties met een jaarlijkse subsidie

De gemeente begrijpt dat organisaties nu niet alle activiteiten kunnen doen waar zij een jaarlijkse subsidie voor ontvangen. De gemeente blijft de subsidies aan culturele organisaties doorbetalen en zal milder dan anders mgaan met de prestatieafspraken uit de subsidieovereenkomsten. Soms is maatwerk nodig.

Ik denk eraan om buiten aan cultuur te gaan doen

Komt u er tijdens het maken van een protocol voor uw vaste locatie binnen (bijv. een zaal of lokaal) erachter dat uw standaardactiviteiten niet op 1,5 meter in de vaste zaal passen? Dan kunt u allereerst kijken of u nog mogelijkheden heeft om naar een grotere zaal te gaan, de groepen te splitsen of activiteiten aan te passen. Is dat niet mogelijk dan kunt u overwegen om de activiteit buiten te  plaatsvinden. We willen u vragen om dan contact met ons op te nemen. Wij denken graag met u mee om overlast voor omwonenden te voorkomen en de drukte spreiden.

Informatie sport

In het kort de spelregels voor sporten vanaf 1 juli:

 • Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensportaccommodaties, waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Voorafgaand en na afloop van het sporten dienen sporters van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.
 • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

Uiteraard blijven hiernaast de basisregels ook gelden. Het gaat onder andere om:

 • Was vaak uw handen.
 • Blijf thuis bij klachten en laat u testen.
 • Blijf weg van drukke plekken.
 • Voor meer informatie en de veelgestelde vragen kunt u kijken op de website van de rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Buitensport

We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van de sportorganisaties om toe te zien dat alle leden zich goed aan de spelregels van het buitensporten houden. Het is per 1 juli niet meer noodzakelijk voor organisaties om aan de gemeente door te geven waar en wanneer u buiten gaat sporten en wie de corona-aanspreekpunten binnen uw organisatie zijn. 

Alleen als uw organisatie ondanks de openstelling van de binnensport toch in de openbare ruimte gaat of wil blijven sporten met versterkte muziek vragen wij u contact op te nemen. Voor versterkte muziek gelden aanvullende voorwaarden om overlast te beperken en gaan wij graag eerst met u in overleg. 

Binnensport

Per 1 juli is binnensporten mogelijk voor alle leeftijden. Voor en na het sporten geldt voor volwassenen vanaf 18 jaar: houd 1,5 meter afstand. Voor binnenruimtes gelden extra maatregelen op het gebied van hygiëne en ventilatie. We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van de sportorganisaties om een protocol te maken dat op hun locatie is toegesneden en toe te zien dat alle maatregelen in werking zijn voordat zij hun accommodatie weer openen. Organisaties kunnen gebruik maken van het voorbeeldprotocol, de checklist en de hulpmiddelen op de website van NOC*NSF

Sommige maatregelen kosten tijd om voor te bereiden. Het kan daarom zijn dat een binnensportaccommodatie op woensdag 1 juli nog niet meteen open is gegaan, maar pas later. Wilt u weten wanneer u weer welkom bent, kijk dan op de website of neem  contact op met de organisatie waar u sport. Sportorganisaties die rechtstreeks een hal huren van de gemeente Wageningen worden geïnformeerd over de planning van de gemeente of kunnen contact opnemen met hun vaste accountmanager als zij nog vragen hebben. Sportorganisaties die een protocol hebben voorbereid voor hun binnen locatie hoeven hun protocol niet van te voren op te sturen naar de gemeente. Zijn er andere knelpunten of vragen neem dan gerust contact op via corona@wageningen.nl

Legionella

Als u als organisatie uw sportaccommodatie u weer opent, houd dan naast de hygiene maatregelen en de 1,5 meter afstand ook rekening met het risico op legionalla.

Zie voor meer informatie
https://www.drinkwaterplatform.nl/kranen-doorspoelen-vanwege-legionella/
https://www.vitens.com/nieuws/risico-op-legionella-door-corona
https://www.ilent.nl/onderwerpen/coronavirus-en-water-bodem-en-legionella/legionella

Kantine 

Per 1 juli kunnen kantines weer open. Na het sporten geldt voor volwassenen vanaf 18 jaar: houd 1,5 meter afstand. Dit geldt dus ook in de kantine. Verenigingen die de opening van hun kantine willen voorbereiden kunnen gebruik maken van het protocol van de Koninklijke Horecabond.
 

Nog vragen?

Het gaat om veel nieuwe versoepelingen die de nodige vragen bij u kunnen oproepen. Bent u sporter  neem dan contact op met uw sportaanbieder om te horen wat de versoepeling voor u persoonlijk betekenen. Bent u sportaanbieder en heeft u nog een vraag kijk dan of uw vraag bij de veelgestelde vragen van NOC*NSF staat of kijk of uw koepelorganisatie u verder kan adviseren. Zijn er andere knelpunten of vragen neem dan gerust contact op via corona.sport@wageningen.nl.

Informatie ondernemers en uitkeringen

De verspreiding van het coronavirus zorgt voor veel aandacht en vragen. Ook bij ondernemers. Er zijn verschillende regelingen die u als ondernemer kunt raadplegen. U leest er meer over op onze pagina informatie over ondernemen en het coronavirus.

Bent u ondernemer of zzp’er en komt u in acute financiële problemen door de coronacrisis? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen. Ook hierover leest u meer op onze pagina ondernemen en het coronavirus.

Informatie gemeentelijke dienstverlening en klantenservice

Burgerzaken tijdens corona

Het Stadhuis is gesloten voor bezoekers. Burgerzaken is alleen geopend op afspraak; zonder afspraak kunt u helaas niet terecht. U kunt telefonisch 0317 – 49 29 11 of online een afspraak maken. Het Startpunt is ook alleen geopend op afspraak. U kunt telefonisch 0317- 41 01 60 een afspraak maken.  

Als u een afspraak heeft maar last heeft van verkoudheid, hoesten of koorts dan vragen wij u nadrukkelijk om de afspraak te annuleren of verzetten. Dit kan via telefoon 0317 – 49 29 11 of via de link in de afspraakbevestigingsmail.

Telefonische bereikbaarheid:

 • Stadhuis via telefoonnummer 0317 – 49 29 11: maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 16.00 uur.
 • Startpunt via telefoonnummer  0317 – 41 01 60: maandag tot en met donderdag van 9.00 - 16.00 uur en vrijdag van 9.00 - 13.00 uur. E-mailen kan naar startpunt@wageningen.nl. Meer informatie vindt u op www.startpuntwageningen.nl.
Informatie coronahulp, zorg, welzijn en vervoer

Voor al uw vragen over coroanhulp, wonen, werk, welzijn, zorg, onderwijs, opvoeding en inkomen kunt u terecht op de website van het Startpunt.  

Informatie voor speciale zorgdoelgroepen

Op de website van het Startpunt kunt u informatie vinden voor doven en slechthorenden, blinden en slechtzienden en informatie in eenvoudige taal. 

Corona information in English and other languages

Adjusted services Wageningen

The town hall is open for appointments only. Make an appointment online or by phone via 0317 – 49 29 11 

More Corona information in English and other languages

Information for student recidences

See English information for students

Noodverordening 15 juli 2020

U vindt de noodverordening en meer informatie op de website van VGGM. In de Noodverordening staan regels peciale regels die gelden in een noodsituatie. De voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden, Ahmed Marcouh, maakt de noodverordening. Dit doet hij namens alle burgemeesters van de gemeenten in de regio, waaronder Wageningen. 

Blijf op de hoogte en contact

Houd de social media van de gemeente Wageningen in de gaten voor de meest actuele informatie over corona en de lokale maatregelen.

Facebook   |    Instagram   |    Twitter

Kunt u op deze website geen antwoord vinden op uw vraag over corona?

 Stuur dan een e-mail naar corona@wageningen.nl