Aanmeldformulier jeugdlintjes 2020

Afbeelding 1


Aanmeldingsformulier Wagenings jeugdlintje 2020

Uitreiking zaterdag 21 november.


Welke jongere verdient een lintje?

Naam :________________________________________________________

Adres :________________________________________________________

Postcode :________________________________________________________

Woonplaats :________________________________________________________

Geboortedatum :________________________________________________________

Nationaliteit :________________________________________________________

School :________________________________________________________

Groep :________________________________________________________

Motivatie

Omschrijft in de motivatie zo goed en zo uitgebreid mogelijk, waarom de jongere een lintje verdient.

Bij de beoordeling van de inzendingen let de jury vooral op:

- het bijzondere karakter van de activiteit

- de uitstraling van de activiteit naar de omgeving

- de voorbeeldfunctie voor andere jongeren


Motivatie:


___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Uiterlijk 1 november 2020 inleveren.

Graag een (digitale) foto van de jongere meesturen.

Voorsteller / indiener


Naam :________________________________________________________

Adres :________________________________________________________

Postcode :________________________________________________________

Woonplaats :________________________________________________________

Telefoon (overdag) :________________________________________________________

E-mail :________________________________________________________

Relatie tussen

voorsteller :________________________________________________________

jongere

Ondersteuners (minimaal 2)

Graag minimaal twee personen opgeven die de aanmelding ondersteunen. Deze mogen niet tot dezelfde familie behoren.Ondersteuner 1

Naam :________________________________________________________

Telefoon (overdag) :________________________________________________________ Relatie tot

voorgestelde

jongere :________________________________________________________

Motivatie :________________________________________________________

:________________________________________________________

:________________________________________________________

:________________________________________________________

Ondersteuner 2

Naam :________________________________________________________

Telefoon (overdag) :________________________________________________________

Relatie tot

voorgestelde

jongere :________________________________________________________

Motivatie :________________________________________________________

:________________________________________________________

:________________________________________________________

:________________________________________________________


U kunt het formulier sturen naar:

Gemeente Wageningen

T.a.v. Marian van Schuppen

Antwoordnummer 6,

6700 VB Wageningen

digitale aanmelding via (representatie@wageningen.nl)


Uiterlijk 1 november 2020 inleveren.

Graag een (digitale) foto van de jongere meesturen.

2 / z.o.z.