Jeugdconsulent

Wil jij samen met collega’s en inwoners vorm geven aan de ontwikkeling en ambities van een hele sociale stad in een mooie groene omgeving? En wil je een bijdrage leveren aan een toekomstgerichte organisatie? Lees dan gauw verder!

Jeugdconsulent
36 uur per week 

Wat ga je doen?

Als Jeugdconsulent werk je bij de gemeente Wageningen in een cluster van de Sociale Dienstverlening. Binnen dit team zijn ongeveer 80 professionals werkzaam. De samenwerking met de opvoeder(s) en jeugdige staat voorop, waarbij jij als consulent nadrukkelijk uitgaat van de verantwoordelijkheid en de eigen kracht van de gezaghebbende/opvoeder(s) en jeugdige. Door middel van een actieve opstelling en het stimuleren van die eigen kracht, wordt geprobeerd hulpverlening op gang te brengen, ook als de cliënt daar in eerste instantie zelf niet om vraagt (= regie voeren). Je onderzoekt aanvragen van jeugdhulpverlening, in het kader van de Jeugdwet, in verband met opgroei– en/of opvoedingsproblemen of problemen van cliënten, die het onbedreigd opgroeien van de jeugdige belemmeren. Je legt als Jeugdconsulent o.a. huisbezoeken af ter beoordeling van de aanvraag. Verder stel je rapportages en beschikkingen op en werk je samen met opdrachtnemers. Daarbij hanteer je financiële kaders en houd je rekening met beschikbare budgetten. Tevens ondersteun en adviseer je de jeugdige en/of opvoeder(s) in het traject naar (intensievere) vormen van behandeling of verzorging en voer je regie over de ingezette hulpverlening. Daar waar de veiligheid van de jeugdige in het geding is, neem je nadrukkelijk stelling en voer je de benodigde acties uit. 

Je hebt binnen deze functie de volgende taken

•    Je geeft advies en informatie aan jeugdigen/opvoeders op alle levensdomeinen; 
•    Je reageert adequaat op signalen van zorg uit de hulpverleningsketen, Veilig Thuis en politie en/of omgeving van de jeugdige in het kader van het opheffen van de ontwikkelingsbedreiging; 
•    Je verheldert je vragen en behoeften op alle levensdomeinen en levert maatwerk; 
•    Je ondersteunt een gezin in het maken van een eigen plan (één gezin, één plan, één regisseur); 
•    Je voert zo nodig regie op de uitvoering van een Ondersteuningsplan (= Planregie); 
•    Je bepaalt of een gezin (lichte) professionele ondersteuning nodig heeft en organiseert deze ondersteuning; 
•    Je versterkt de eigen kracht en zelfregie van je cliënten; 
•    Je verbindt gezamenlijke en individuele aanpak; 
•    Je stuurt aan op betrokkenheid en participatie; 
•    Je werkt samen met de ketenpartners, je versterkt netwerken en neemt je positie in de keten; 
•    Je bemiddelt en intervenieert zo nodig bij crisissituaties; 
•    Je hebt ervaring met de verzoeken van jeugdbeschermingsmaatregelen en kunt participeren in de rechtsgang daartoe; 
•    Je schakelt zo nodig experts vanuit het gecontracteerde aanbod in; 
•    Je signaleert en reageert professioneel en adequaat op vermoedens van kindermishandeling, seksueel misbruik of andere bedreigingen van een gezonde ontwikkeling van de jeugdige; 
•    Je doorziet verhoudingen en anticipeert op veranderingen.

Waar ga je werken? 

Wageningen is een mooie unieke stad met een internationaal karakter. Als City of Life Sciences werkt Wageningen volop aan de kwaliteit van leven. Denk bijvoorbeeld aan innovaties op het gebied van voeding, gezondheid en duurzaamheid. Wageningen is ook Stad der Bevrijding! Elk jaar wordt dit groots herdacht en gevierd op 4 en 5 mei. 
Werken bij de gemeente Wageningen? Dat vraagt wat van jou, maar daar krijg je ook heel veel voor terug. Je krijgt ruimte om te innoveren en kunt meebouwen aan een organisatie die gaat werken met zelforganiserende teams. Samen met de collega’s in je team sta je voor de afgesproken resultaten en kwaliteit. Of het nu gaat om onze dienstverlening of om het maken van plannen; de inwoner staat centraal. We denken dat we dit beter kunnen bereiken door medewerkers meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te geven. 

Voor de gemeente Wageningen staat plezier in je werk centraal. 

Wat breng je mee?

Om het vak van Consulent Jeugd succesvol te kunnen uitvoeren, is een registratie in het register van Jeugdzorgwerkers SKJ vereist en een geldige VOG. 
Daarnaast beschik je over de volgende zaken: 
•    Een afgeronde HBO-opleiding op het vlak van MWD of SPH; 
•    Kennis van het werkveld van de jeugdzorg; 
•    Algemene kennis van Psychopathologie bij jeugdigen; 
•    Ervaring in het voeren van casusregie in (multiprobleem) gezinnen; 
•    In het bezit met motiverende gespreksvaardigheden; 
•    Analytische en diagnostische vaardigheden; 
•    Accuraat en helder kunnen rapporteren; 
•    Kennis van de Sociale Kaart in de regio; 
•    Je kunt omgaan met conflicten en crisissituaties; 
•    Herkennen van een onveilige/ongezonde opgroeisituatie en signalen van kindermishandeling; 
•    Je bent slagvaardig in het verifiëren van een vermoeden van kindermishandeling/seksueel misbruik en het stoppen daarvan; 
•    Kennis van en inzicht in het hulpaanbod, hulpverleningsmethodieken en diagnostische instrumenten, zoals o.a. ontwikkelingspsychologie en psychopathologie;
•    Je werkt graag samen, bent aanspreekbaar en durft anderen ook aan te spreken.

Wat bieden wij?

Een omgeving waar je je werk met plezier kunt doen. Tevens kun je rekenen op:
•    Een salaris van maximaal € 4.494,00 bruto per maand op basis van een volledige werkweek (36 uur), inschaling in functieschaal 10 (normfunctie beleidsuitvoering I);
•    Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de periode van één jaar met de bedoeling dit bij goed functioneren om te zetten naar een vaste arbeidsovereenkomst;
•    Flexibele werktijden met de mogelijkheid thuis te werken, zodat je werk en privé goed kunt combineren;
•    Een smartphone, die je zowel zakelijk als privé kunt gebruiken;
•    Een laptop voor zakelijk gebruik;
•    Een extra budget boven op je brutosalaris van circa 17,05% (IKB). Dit budget kun je voor een groot deel naar je eigen wensen vormgeven. Zo kun je extra verlof kopen, een fiets aanschaffen met belastingvoordeel of het budget laten uitbetalen voor extra inkomen.

Hoe kun je reageren?

Wil je meer informatie over deze functie stuur dan een mailtje naar Sanne van Mourik.

Ben je enthousiast over deze functie? Reageren kan tot en met zondag 22 augustus 2021 via de website www.werkeningelderland.nl

De gesprekken vinden plaats op woensdag 25 augustus 2021.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.