Achtergrondinformatie over de gemeente

Kandidaten die zich in willen lezen kunnen hieronder meer informatie vinden over de gemeente Wageningen.

Bestuursorganen

Gemeenteraad

B&W samenstelling en portefeuilleverdeling

Coalitieakkoord 2018-2022

Burgerjaarverslag 2019


Organisatie

Organogram gemeente Wageningen
                                                                                       

Financiën

Planning & Control documenten gemeente Wageningen

Brief provincie Gelderland financieel toezicht 2020

Dossier Nieuwe Toekomst
 

Gemeenschappelijke regelingen

Regionale samenwerking (waaronder de gemeenschappelijke regelingen)
 

Uit de portefeuille burgemeester

Veiligheidsplan 2019-2020

Gemeentearchief  

Internationale samenwerking


Asielzaken 
Algemeen

Beleidskader Samen Wageningen

COA-locaties Wageningen

Locatie Bosrandweg

Locatie Keijenbergseweg

 

Cultuurhistorie


Cultuurhistorische Waardenkaart

Open Monumentendag Wageningen
 

Informatie en automatisering
 

Informatiepakket Informatisering & ICT Beheer

Jaaroverzicht 2019 cluster Informatisering 
 

Sport
 

Wagenings sport- en beweegakkoord juni 2020               

Jaarverslag buurtsportcoaches 2019

Sportservice Wageningen


Democratische vernieuwing


Inleiding Democratische Agenda

Nieuwsbrief Democratische Vernieuwing, Mei 2020

B&W-besluit Opinienotitie Democratische Vernieuwing

 

Social media

Twitter gemeente Wageningen

Facebook gemeente Wageningen

Instagram gemeente Wageningen gemeente.wageningen

LinkedIn gemeente Wageningen

 

Overig

Website gemeente Wageningen                                      

Gemeentegids Wageningen 2020-2021                           

Waar staat je gemeente (coronacijfers)

Historie Wageningen (Oud Wageningen)

Toerisme in Wageningen (Proef Wageningen)                  

Cultuur in Wageningen

Evenementenagenda

Winkelen in Wageningen

 

Stad der Bevrijding:

Wageningen45

Gelderland Herdenkt                                                       


Wageningen University en Research (WUR)                   

Wageningen voor Wageningen de Stadsagenda

Strategisch Plan WUR                                                      

City Deal Kennis Maken Ede Wageningen