ESF-nieuwsflits FoodValley 16-18 gemeenten

Afbeelding 1Arbeidsmarktregio FoodValley ontvangt ESF-subsidie voor re-integratie

De minister van SZW heeft de arbeidsmarktregio FoodValley voor de periode 2016-2018 1.247.600 euro aan subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) toegezegd. De ESF-subsidie is bedoeld om meer mensen aan werk te helpen die nu moeilijk een baan vinden. De ESF-subsidie is door de FoodValley gemeenten gebruikt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (dichter) naar werk te begeleiden d.m.v. re-integratiedienstverlening. De ESF-gerechtigde deelnemers waarvoor de subsidie is ingezet zijn o.a. jongeren, 50-plussers, nuo-ers, statushouders, arbeidsbelemmerden en inwoners die al langer dan 6 maanden een uitkering ontvangen.

Arbeidsmarktregio FoodValley wordt gevormd door: Centrumgemeente Ede, Veenendaal, Renswoude, Rhenen, Wageningen, Barneveld, Renkum en Scherpenzeel.

De regio FoodValley heeft ongeveer 11.000 geregistreerde werkzoekenden. De FoodValley- gemeenten, de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven willen dit aantal flink terugdringen. Nu gemeenten minder geld ontvangen van het rijk is het extra belangrijk andere bronnen aan te boren. Als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio heeft Ede de ESF-subsidie mede namens de partner-gemeenten aangevraagd.

Europa

Het Europees Sociaal Fonds is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle EU-burgers. Hiermee is het één van de belangrijkste subsidiemogelijkheden om het arbeidsmarktbeleid te bevorderen. Voor heel Nederland is ongeveer 500 miljoen gereserveerd voor de periode 2014-2020. De subsidie is verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio's in Nederland. Ede is centrumgemeente binnen de arbeidsmarktregio FoodValley en gemachtigd als aanvrager.