Regio Foodvalley

Samenwerking

De gemeente Wageningen maakt onderdeel uit van de Regio FoodValley. Dit samenwerkingsverband is opgericht om als regionale overheid een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van de Food Valley regio tot een Europese topregio en internationale thuisbasis voor bedrijven en kennis- en onderzoeksinstellingen voor duurzame en gezonde voeding en de gezonde mens.

Kennis en Wetenschap

De Food Valley regio is een unieke en omvangrijke clustering op wereldniveau van kennis en wetenschap, bedrijven en onderzoeksinstituten met één focus: voeding. Wageningen Universiteit en Research Centre is het kloppend kennishart.

Goed vestigingsklimaat

Regio FoodValley is het bestuurlijke antwoord van acht samenwerkende gemeenten (Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen) op de FoodValley Ambitie 2020. Deze ambitie is de Regio FoodValley te ontwikkelen tot hét agrofoodcentrum van Europa, de internationale topregio voor kennis en innovaties op gebied van gezonde en duurzame voeding. Daarmee hebben drie partijen elkaar gevonden in een gouden driehoek: de overheid om een goed vestigingsklimaat en een hoogwaardige leefomgeving te creëren, kennis- en onderzoeksinstellingen om innovaties te ontwikkelen, het bedrijfsleven om deze te vermarkten.

Food Valley in Regeerakkoord

Food Valley sluit aan op beleid van de rijksoverheid. Die heeft agrofood aangewezen als één van de topsectoren in Nederland. Niet voor niets is Food Valley opgenomen in het Regeerakkoord. En de motie Verburg (november 2010) vraagt het kabinet regio’s te betrekken bij het ontwikkelen van dit beleid. Ook staat Regio FoodValley in de bestuursakkoorden van de provincies Utrecht en Gelderland.

Eén samenwerkingsverband

De twee samenwerkingsverbanden WERV (Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal) en Regio De Vallei (Wageningen, Ede, Barneveld, Scherpenzeel en Nijkerk) zijn opgegaan in de nieuwe bestuurlijke regio. Renswoude is er ook bijgekomen. In de regio, globaal begrensd door Veluwe, Utrechtse Heuvelrug, Randmeer en Nederrijn, wonen circa 330.000 inwoners.                  

Economie en leefomgeving

De rol van de nieuwe bestuurlijke regio is de economische ontwikkeling en innovatie in de foodsector te faciliteren en de kwaliteit van de leefomgeving te stimuleren. Regio Food Valley is specialist in kennis van Food, biedt werkgelegenheid, goed onderwijs en goed wonen in een mooi landschap van Vallei, Heuvelrug en Veluwe. De Regio is ondernemend, innovatief en verbindend.

Strategische agenda

Om dit proces handen en voeten te geven wordt gewerkt aan een Strategische Agenda 2015 - 2019, met diverse beleidsvelden, zoals economie, mobiliteit en bereikbaarheid, wonen, onderwijs en arbeidsmarkt. De Agenda is verder bedoeld om geld binnen te halen én richting te geven aan de lobby voor het rond krijgen van budgetten voor projecten uit de Strategische Agenda.

Kijk ook op de nieuwe website van Regio FoodValley

In de brochure kunt u meer lezen over de Regio FoodValley.

 

ESF-publiciteit voor ESF 2016-2018