Gemeenschappelijke Regeling Permar WS

De Gemeenschappelijke Regeling Permar WS (kortweg GR Permar WS) is een samenwerkingsverband van de gemeenten Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen.

Deze gemeenten hebben gezamenlijk de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) overgedragen aan het werkvoorzieningschap Permar in Ede. De regels voor deze samenwerking staan beschreven in de Gemeenschappelijke Regeling Permar WS. Permar WS voert de Wsw uit, maar de gemeenten houden de regie over de Wsw. De gemeenten zijn daarmee verantwoordelijk voor beleid en financiën.

De Cliëntenraad, de Wsw-raad Permar WS bestaat uit mensen met een Wsw-indicatie, die werken bij Permar of op de wachtlijst staan voor een dienstbetrekking bij Permar. De Wsw-raad adviseert het bestuur van Permar en de betrokken gemeenten over het Wsw-beleid.

In 2016 hebben de vijf gemeenten besloten om Permar SW op te heffen per 2018. De gemeenten gaan de uitvoering van de Wsw lokaal organiseren. Hoe dit er in Wageningen precies komt uit te zien, wordt in januari/februari 2017 duidelijk. De rest van 2017 wordt gebruikt voor een goede voorbereiding en overgang. Lees verder voor meer informatie.