Zhangzhou (China)

De gemeente Wageningen is op verzoek van Wageningen UR in 2009 een relatie aangegaan met de Chinese stad Zhangzhou (provincie Fujian).

De vriendschaprelatie tussen Wageningen en Zhangzhou is van groot belang voor de contacten en samenwerking die Wageningen UR met Zhangzhou/provincie Fujian nastreeft. Contacten op het bestuurlijke vlak zijn voorwaarden voor goede contacten en samenwerking op het economische en wetenschappelijke vlak.

Voor meer informatie kunt u terecht bij mw. Tjitske Zwerver, tel. (0317) 492 911, e-mail: tjitske.zwerver@wageningen.nl