Gödöllö (Hongarije)

De stedenband met de gemeente Gödöllö in Hongarije http://www.godollo.hu/ / http://www.infogodollo.hu/, bestaat officieel sinds 1992 en had in eerste instantie als doel de toenadering van Oost en West Europa te bevorderen.

Ook nu staan particuliere uitwisselingen centraal, maar wordt er tussen beide gemeenten ook gewerkt aan inhoudelijke, thematische uitwisselingen. De gemeente Wageningen ondersteunt, faciliteert en stimuleert uitwisselingen tussen groepen/personen, waarbij nauw samengewerkt wordt met de Stichting Stedenband Wageningen Gödöllö.

 

                 wageningen+god            

 

Meer informatie over deze stedenband kunt u vinden op http://twincitieswago.wordpress.com/ .

Zie ook de nieuwsbrief stedenbanden.

  
Contacten

Groepen/verenigingen die de afgelopen jaren contacten hebben gelegd in Gödöllö zijn o.a.:

  • Stichting Welzijn, Gezondheidszorg Wageningen Gödöllö
  • ILL Skill Squad (klik hier voor activiteiten die in 2011 zijn ondernomen)
  • Homogroep Wageningen 'Shout'
  • Kardinaal Alfrinkschool
  • Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs 'VWI'
  • Cameraclub Wageningen
  • Kerkelijke groepen
  • Scouting Wageningen en
  • sociaal-cultureel werk

 

De Stichting Welzijn Gezondheidszorg Wageningen Gödöllö houdt zich al enige jaren bezig met het ondersteunen van diverse gezondheidsprojecten in Gödöllö.

 

Informatie

Voor meer informatie over Gödöllö kunt u terecht bij Tjitske Zwerver, tel. (0317) 49 25 20
e-mail: tjitske.zwerver@wageningen.nl