De organisatie

Bij de gemeente werken ruim 300 medewerkers. Burgemeester en wethouders en de concerndirectie sturen de gemeentelijke organisatie* aan. De concerndirectie staat onder leiding van de gemeentesecretaris/algemeen directeur.

Het organigram vindt u hieronder: 

Organigram