Onderscheidingen

Iedereen kent wel iemand die zich al jarenlang vrijwillig inzet voor allerlei doelen. Zonder eigenbelang en vaak in alle bescheidenheid. Iedereen die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving kan in aanmerking komen voor een onderscheiding.

Koninklijke onderscheiding

Een Koninklijke Onderscheiding (KO of 'lintje') kunt u schriftelijk aanvragen bij de burgemeester (Postbus 1, 6700 AA Wageningen). Het aanvraagformulier en nadere informatie vindt u op www.lintjes.nl

De gedegen aanvraagprocedure neemt veel tijd in beslag, daarom moet u de aanvraag minimaal 6 maanden van tevoren indienen. Een aanvraag voor de 'lintjesregen' op Koningsdag moet uiterlijk op 1 mei van het jaar daarvoor ingediend zijn.
 

Wagenings Erezilver

Het Wagenings Erezilver is een onderscheiding die geldt als dank- en eerbewijs voor mensen, die zich op één of ander vlak in bijzondere zin hebben ingezet voor de Wageningse samenleving. Het erezilver is er in 2 uitvoeringen: het Wagenings Erezilver en het Verguld Wagenings Erezilver.

Aanvragen kan via e-mail of telelefonisch: (0317) 49 25 18.
 

Wagenings Jeugdlintje

Een kind of jongere tussen de 6 en 17 jaar dat/die zich belangeloos inzet voor een mooier en beter Wageningen en daarvoor een opsteker verdient, kunt u voordragen voor een jeugdlintje. Dat kan bijvoorbeeld een kind zijn dat zieke of oudere mensen helpt met boodschappen doen, een actie opzet voor een goed doel, of activiteiten organiseert voor een vereniging. Ook kunt u een jongere aanmelden die een bijzondere prestatie op sportief of cultureel gebied heeft geleverd.

De uitreiking van de Jeugdlintjes 2017 vond plaats rond 14 november 2017, de dag van Respect.
 

Overige onderscheidingen

  • Eretekens en herinneringskruizen

Oud-militairen uit de periode van 1939 tot en met 1962 kunnen zich aanmelden voor een ereteken of een herinneringskruis. Nabestaanden tot en met de 2e graad kunnen hier eveneens een verzoek voor indienen. Er zijn verschillende onderscheidingen voor verschillende periodes. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij het Ministerie van Defensie, Sectie Onderscheidingen, Postbus 20701, 2500 ES Den Haag, tel. (070) 318 76 84.

  • Maatschappij tot Redding van Drenkelingen

Een onderscheiding van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen wordt uitgereikt als iemand een ander heeft gered of gereanimeerd die dreigde te verdrinken of te stikken. U kunt deze onderscheiding aanvragen bij de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen, Postbus 3530, 1001 AH te Amsterdam, tel. (020) 624 17 63 of info@drenkeling.nl.

  • Carnegie Heldenfonds

Als u vindt dat iemand een redding met gevaar voor eigen leven, een heldendaad heeft verricht of een serieuze poging daartoe heeft gedaan, kunt u diegene voordragen voor een onderscheiding van het Carnegie Heldenfonds. U kunt deze onderscheiding aanvragen bij de stichting Carnegie Heldenfonds, Postbus 90602, 2509 LP in Den Haag, tel. (070) 44 16 430 of info@carnegiefonds.nl.

  • Zilveren Anjer 

Iemand die op vrijwillige basis werkzaamheden heeft verricht en zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de Nederlandse cultuur of die van de Nederlandse Antillen en Aruba, kan in aanmerking komen voor de Zilveren Anjer. Bij toekenning van de onderscheiding geldt dat de werkzaamheden, op grond waarvan de kandidaat wordt voorgedragen, origineel zijn en niet beroepsmatig. U kunt deze onderscheiding aanvragen via het Prins Bernhard Cultuurfonds.