Eikenprocessierups in Wageningen

Op dit moment is er in nagenoeg alle bomen in Wageningen de eikenprocessierups geconstateerd. De populatie is groter dan gedacht en het warme weer zorgt ervoor dat de rupsen beweeglijk zijn. Team Beheer en Realisatie heeft alle bomen in beeld en is begonnen met de  bestrijding ervan. U hoeft de locaties niet meer te melden.

Geen rood-witte linten rondom de bomen

Het aanbrengen van linten kost extra tijd. Daarom zijn de bomen niet gemarkeerd met rood-witte linten.

Prioriteit

We pakken eerst de locaties aan met een hoge priorteit; langs fietspaden, bij speelplaatsen en op andere plekken waar veel mensen langs komen. De bestrijding op de overige plekken kan daarom iets langer duren dan wenselijk is. Maar alle bomen komen aan de beurt. Heel Nederland kampt op dit moment met een groot aantal eikenprocessierupsen.

Heeft u gezondheidsklachten door de eikenprocessierups?

Neem dan contact op met uw huisarts of met GGD Gelderland-Midden, team Milieu en gezondheid, telefoonnummer 0800-8446 000, of stuur een e-mail naar milieu-engezondheid@vggm.nl. Kijk voor meer informatie op de website van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

Hoe ontwikkelt de rups zich?

Eikenprocessierupsen zijn de larven van nachtvlinders.  Begin mei komen de rupsen uit de eitjes. Ze leven bij elkaar in nesten. Vanuit deze nesten gaan zij in processie op zoek naar (eiken)blad. Half mei zijn de rupsen in het eerste of tweede stadium van de vervelling en leven ze nog in nesten. Als de rupsen groter worden, verplaatsen zij zich over de bomen. Na de derde vervelling krijgen de rupsen brandharen en hebben zij een grijsblauwe kleur met lichte zijkanten. In juli zijn de rupsen volgroeid en leggen de vrouwtjes opnieuw hun eitjes.

Bestrijding

De rupsen worden opgezogen en in de machine verbrand.  We gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen.

 

 

 

 

 

 

 

Uitgelicht