Woonwensenonderzoek senioren

Er gaat deze week een enquête naar senioren in Wageningen om onderzoek te doen naar hun woonwensen.

In afstemming met stichting Coördinatieorgaan Samenwerkende Wageningse Ouderenorganisaties (CWSO) en de Woningstichting heeft de gemeente besloten om een enquête over woonwensen op te stellen. De enquête wordt willekeurig verspreid onder 1.000 woningen/huishoudens waarvan één of meer bewoners ouder dan 65 jaar zijn. De enquête kan anoniem worden ingevuld.

Wethouder Han ter Maat: 'Het zorgen voor passende en goede huisvesting voor senioren is een belangrijk onderwerp binnen de Woonvisie: de vergrijzing slaat natuurlijk ook in Wageningen toe. Tegelijkertijd hebben de senioren in onze stad totaal verschillende woonwensen'.

Langer zelfstandig wonen

In de Woonvisie van de gemeente is aangegeven dat het goed zou zijn als senioren zolang mogelijk in hun eigen huis en hun vertrouwende omgeving kunnen blijven wonen. De nadruk ligt met name op het langer zelfstandig wonen. Dat kan alleen als de woning hiervoor geschikt is (of geschikt te maken) en bepaalde voorzieningen dichtbij zijn. Bijvoorbeeld in de nabijheid van openbaar vervoer, supermarkt en huisarts of zorgsteunpunt. De conclusies die uit de enquête getrokken kunnen worden, zijn voor de gemeente belangrijk om zo beter te kunnen sturen op woningbouw. De conclusies zullen moeten worden gebruikt door ontwikkelaars om beter naar behoefte te bouwen.

Meepraten over woonwensen

Eind januari 2018 worden de resultaten bekend gemaakt. Hierna volgt een bijeenkomst voor geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomst wordt er doorgepraat over de conclusies en is er ruimte om meer woonwensen en ideeën aan te geven. Wethouder Han ter Maat is dan aanwezig en wil graag met u meedenken.

Wilt u zich nu al opgeven voor de bijeenkomst? Dan kan dat door een email te sturen naar Wendy.thissen@wageningen.nl. Contact is ook mogelijk via tel. 0317 - 49 27 26.

Uitgelicht