Wethouder Dennis Gudden vertrekt als wethouder

Wethouder Dennis Gudden heeft vandaag zijn vertrek aangekondigd uit de Wageningse politiek. De D66-wethouder is van mening dat zijn geplande afwezigheid niet langer past in de huidige politieke situatie in Wageningen. Het college heeft begrip en respect voor zijn besluit, maar betreurt zijn vertrek.

Dennis Gudden: ‘In het voorjaar van 2019 heb ik in het college aangekondigd volgend jaar drie maanden met mijn gezin naar Nieuw-Zeeland te gaan in verband met het werk van mijn partner. In de context van toen leek vervanging door mijn collega’s een goede mogelijkheid. In de tussentijd is deze context echter veranderd. Zo staan alle gemeenten voor stevige financiële uitdagingen, mijn collega Anne Janssen zal in dezelfde periode met zwangerschapsverlof zijn en er staan belangrijke politieke onderwerpen op de agenda de komende maanden. Het is in mijn ogen op dit moment niet verantwoord om zonder vervanging afwezig te zijn. De gemeente Wageningen vraagt om continuïteit in mijn portefeuilles, zodat er tijdig volwaardige invulling is en er voor de stad geen gaten vallen. Ik heb hier de afgelopen tijd veel over nagedacht en nu ik een knoop heb doorgehakt, vond ik het van belang zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen. Ik ben ook niet gelijk weg, want ik wil de besluitvorming over de meerjarenbegroting tot een goed einde brengen, en de D66-fractie de ruimte geven om een opvolger te vinden. De procedure hiervoor moet nog starten. We hebben afgesproken dat ik aanblijf tot er een opvolger is, maar uiterlijk op 1 januari 2020 vertrek.’

Het college van b&w van Wageningen heeft respect voor de beweegredenen van Dennis Gudden om te stoppen met zijn werk als wethouder. Tegelijk betreuren de overige collegeleden het besluit. Burgemeester Geert van Rumund: “wij verliezen met Dennis een betrokken en benaderbare wethouder die veel heeft bereikt. Ik noem het experiment “vertrouwen werkt”, het Werkpunt en de samenwerking in de regio. Tegelijk zijn we in het belang van de stad ook blij dat we het nu al weten, zodat D66 de tijd heeft om met een goede opvolger te komen.”

Dennis Gudden trad in 2016 aan als wethouder en is verantwoordelijk voor de portefeuille economie, participatie, groen en financiën.