Wageningse minima krijgen geld terug vanwege hogere Vitensrekening

Dit jaar start Vitens met de doorrekening van een gemeentelijke belasting aan inwoners en bedrijven: de precariobelasting. Dit is de belasting van de gemeente op kabels en leidingen in gemeentegrond. In juli heeft de gemeenteraad besloten om inwoners met een minimuminkomen hiervoor volledig te compenseren. Minima die bij de gemeente Wageningen bekend zijn, krijgen het bedrag tussen woensdag 13 november en maandag 18 november automatisch gestort op hun rekening.

 

Inloopbijeenkomsten

Van maandag 18 november t/m vrijdag 13 december organiseert de gemeente inloopmomenten. Deze zijn voor minima die op maandag 18 november nog geen compensatie hebben ontvangen, maar er wel voor in aanmerking willen komen. De inloopmoment zijn op het stadhuis, Markt 22. De compensatie kan dan direct worden aangevraagd:
 

 • Maandag 18 november van 13:00 tot 16:00
 • Woensdag 20 november van 13:00 tot 16:00
 • Vrijdag 22 november van 13:00 tot 19:00
 • Maandag 25 november van 17:30 tot 21:00
 • Woensdag 27 november van 13:00 tot 16:00
 • Vrijdag 29 november van 13:00 tot 19:00
 • Dinsdag 10 december van 13:00 tot 16:00
 • Vrijdag 13 december van 13:00 tot 19:00

 

Wie komt in aanmerking?

Inwoners met een inkomen tot 130% van de toepasselijke bijstandsnorm worden gecompenseerd. In onderstaande tabel kunt u zien welke inkomensnormen van toepassing zijn en of u in aanmerking komt voor compensatie. Inwoners die de compensatie al ontvangen hebben, kunnen deze niet nog een keer aanvragen. Inwoners die geen factuur van Vitens hebben ontvangen, worden niet gecompenseerd. Ook bedrijven en studenten met studiefinanciering of –lening worden niet gecompenseerd.

 

Leefsituatie en leeftijd

Netto maandinkomen

Personen tussen de 18 en 21 jaar

Alleenstaand

€ 313,-

Gehuwd of samenwonend, beiden jonger dan 21 jaar

€ 625,-

Gehuwd of samenwonend, één persoon 21 jaar of ouder

€ 1.217,-

Personen tussen 18 en 21 jaar met kind(eren)

Alleenstaande ouder

€ 313,-

Gehuwd of samenwonend, beiden jonger dan 21 jaar

€ 987,-

Gehuwd of samenwonend, één persoon 21 jaar of ouder

€ 1.579,-

Personen tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

Alleenstaand

€ 1.267,-

Alleenstaande ouder/verzorger

€ 1.628,-

Gehuwd of samenwonend

€ 1.809,-

Personen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd

Alleenstaand

€ 1.418,-

Alleenstaande ouder/verzorger

€ 1.738,-

Gehuwd of samenwonend

€ 1.931,-

 

 

 

Praktische informatie

Om een aanvraag in behandeling te nemen op het inloopspreekuur moeten de volgende documenten meegenomen worden:

 • Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier (af te halen op het stadhuis)
 • Een digitaal of papieren exemplaar van de afrekening van Vitens (wanneer mogelijk)
 • Een bewijsstuk van ieder inkomen (aanvrager zelf en indien van toepassing de partner) dat maandelijks wordt ontvangen (loonstrook)
 • Rekeningafschriften van de afgelopen maand, waarop de inkomsten zichtbaar zijn.
 • Identiteitskaart of paspoort
 • Bankpas

 

Voor het inloopspreekuur hoeft geen afspraak gemaakt te worden. Afhankelijk van de drukte is het mogelijk dat er een wachttijd is.