Wagenings coalitieakkoord op nummer 1

Wageningen is nummer 1 in de lijst van 48 geanalyseerde Gelderse coalitieakkoorden als het om klimaat- en energiebeleid gaat. Rheden en Zutphen hebben een gedeelde tweede plaats in de beoordeling van de gemeentelijke coalitieakkoorden, een analyse die door het Gelders Energieakkoord is gemaakt. “Wageningen is de gemeente die de klimaatdoelen concreet heeft vastgelegd en een stevig totaalplan neerzet. Een mooi voorbeeld van een goede aanpak”, aldus voorzitter van het Gelders Energieakkoord Asje Van Dijk.

Het Gelders Energieakkoord maakte een analyse van het klimaatbeleid van de nieuwe coalitieakkoorden van Gelderse gemeentes. Alle coalitieakkoorden werden beoordeeld op een aantal punten, die aangeven in hoeverre de gemeente echte stappen wil zetten in het opwekken van duurzame energie en in het besparen van het verbruik van energie. Wageningen scoorde goed omdat het een van de gemeentes is die niet alleen ambities zegt te hebben, maar ook daadwerkelijk afspraken heeft gemaakt om dit vorm te geven.

“Alle partijen uit de coalitie voelen de urgentie van het klimaatprobleem en we zijn dan ook trots dat het ons is gelukt dit thema duidelijk en concreet in ons coalitieakkoord op te nemen. Om in 2030 een klimaatneutrale stad te zijn is er nog veel werk aan de winkel en dit lukt niet zonder de goede samenwerking met onze klimaatpartners uit de stad! Wijken van het aardgas af, energiebesparing in woning en bedrijf en het opwekken van duurzame energie, we zijn op alle thema’s hard aan de slag. We zijn blij met deze erkenning vanuit het Gelders Energieakkoord, en dat we op de goede weg zijn”, aldus Peter de Haan wethouder klimaat en duurzaamheid gemeente Wageningen.

De analyse is te lezen op www.geldersenergieakkoord.nl. In het Gelders Energieakkoord werken meer dan 200 bedrijven, coöperaties, overheden en andere organisaties in de provincie samen om in 2050 energieneutraal te zijn. Door kennis te delen, samen te werken en innovatieve ideeën te ontwikkelen binnen het GEA kan de energietransitie versneld en gestimuleerd worden. Want de samenwerking is essentieel om verder te komen.

 Het College van B&W met secretaris Thijs de la Court (links) en voorzitter Asje van Dijk (3e van rechts) van het Gelders Energieakkoord