Wageningen stuurt brandbrief naar minister

De gemeente Wageningen roept de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met klem op om extra geld beschikbaar te stellen voor jeugdhulp. De gemeenteraad had hier unaniem een motie toe aangenomen. Wethouder Lara de Brito: ?Wageningen spant zich volop in om kinderen en jongeren passende ondersteuning te bieden. Dit willen we ook in de toekomst kunnen blijven doen. Als college van B&W geven we daarom van harte uitvoering aan de motie van de gemeenteraad: we hebben de minister een brandbrief gestuurd om extra geld.
 

Maat is vol

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Zij krijgen daarvoor geld van de rijksoverheid. Dit is echter veel minder dan de jaren ervoor beschikbaar was. Daarnaast is het beroep op de jeugdzorg veel harder gestegen dan verwacht. Ook de uitgaven per kind zijn sterk gegroeid. Daardoor komen veel gemeenten geld tekort. De gemeente Wageningen had in 2018 een tekort van ongeveer ?ÿ2,4 miljoen op jeugdhulp. Dit is 2,5% van de totale gemeentelijke begroting. Het geld dat de gemeente uit Den Haag ontvangt, is al jaren onvoldoende. Voor de Wageningse gemeenteraad is de maat vol.

Eerlijke vergoeding

Wageningen is een solidaire en sociale stad. Zorg voor en om elkaar is enorm belangrijk. Alleen met extra geld uit Den Haag kan Wageningen de groei opvangen van het aantal kinderen en jongeren dat jeugdhulp nodig heeft. Wethouder de Brito: ?Ook de VNG is gelukkig heel duidelijk. De nood is hoog. Het kan zo echt niet verder. Er moet meer geld bij. De kinderen van Wageningen en van alle andere gemeenten verdienen beter?. De gemeente hoopt dat de brandbrief aan de minister eraan bijdraagt dat Wageningen een eerlijke vergoeding gaat krijgen voor jeugdhulp.