Wageningen start na de zomer een uniek onderzoek met de bijstand

Er kunnen maximaal 400 mensen met een bijstandsuitkering meedoen aan het onderzoek. In Wageningen zitten bijna 800 inwoners in de bijstand.

Er komen 4 verschillende groepen:

1. Verdienen loont: een groep die extra mag bijverdienen
2. Zelf in actie: een groep die zelf de regie neemt over hun weg naar werk of participatie. Zij worden vrijgesteld van onder andere de sollicitatieplicht
3. Extra begeleiding: deze groep krijgt extra begeleiding op maat richting werk of participatie
4. De onderzoeksgroep: die mee gaat werken aan onderzoek en daarbij de bestaande ondersteuning blijft ontvangen

Positieve gevolgen

Niemand die aan het onderzoek meedoet, gaat erop achteruit. Iedere deelnemer krijgt er juist iets bij.

  • Groep 1: verruiming van wat je overhoudt als je bijverdient
  • Groep 2: meer keuzevrijheid en minder verplichtingen
  • Groep 3: meer tijd en meer hulp. Niet alleen in gesprek, maar waar nodig ook door praktische hulp en advies buiten het gemeentehuis
  • Groep 4: actief meedoen aan het onderzoek en bijdragen een betere bijstand 

Wethouder Dennis Gudden: 'Wij geloven in een positieve aanpak die uitgaat van vertrouwen in mensen. We gaan daarom onderzoeken welke aanpak het beste werkt om mensen die nu in de bijstand zitten, weer mee te laten doen. In het najaar gaan we echt van start'.

Meedoen

Na de zomer krijgen inwoners met een bijstandsuitkering een uitnodiging voor voorlichtingsbijeenkomsten. Wanneer iemand niet mee wilt doen kunnen zij dit aangeven. Er kan geen voorkeur aangeven worden voor een bepaalde onderzoeksgroep. De indeling daarvan gebeurt willekeurig, om de resultaten van het onderzoek niet te beïnvloeden.

Twee jaar

Het onderzoek duurt twee jaar. Er wordt onderzocht wat de andere aanpak voor effect heeft op de mensen die meedoen. Wethouder Gudden: 'We zijn vooral benieuwd naar het effect op het welbevinden, de motivatie en de gezondheid van mensen. Daarnaast kijken we of het mensen helpt om weer meer mee te doen. Dit kan zijn via betaald werk. Maar kan ook op een andere manier'.

Wageningen heeft toestemming gekregen van het Ministerie van SZW voor het onderzoek. Bij de uitvoering van het onderzoek werkt Wageningen samen met andere gemeenten. Dit betreft o.a. Groningen en Tilburg die vergelijkbare onderzoeken gaan uitvoeren. Daarbij wordt ook gekeken hoe het onderzoek het beste kan worden uitgevoerd om tot goed onderbouwde uitspraken te kunnen komen.

Meer informatie

Meer informatie over het onderzoek vindt u op de uitgebreide webpagina.

 

Uitgelicht