Wageningen mag verder met Beschermd

Inwoners kunnen ook in 2018 terecht in hun eigen stad.

Wageningen kan verder met de uitvoering van ‘Beschermd Wonen’. Dit is een regeling voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen vanwege psychische of psychosociale problemen en 24/7 begeleiding op locatie nodig heeft. De andere Valleigemeenten hebben hiermee ingestemd. Dit betekent dat Wageningse inwoners met vragen over ‘Beschermd Wonen’ in hun eigen stad terecht kunnen, en hiervoor niet meer naar Ede hoeven. Dit is uniek in Nederland.

Betere oplossingen

Wethouder Lara de Brito is enthousiast over de Wageningse aanpak: 'Zo lokaal mogelijk en met de inwoner aan tafel. Dit levert zichtbaar betere hulp en ondersteuning op voor onze inwoners. Het is goed dat we de regeling zelf mogen blijven uitvoeren. In de eerste plaats voor onze inwoners zelf. Het gaat om hen. Daarom praten zij zelf mee. Door de ervaring die we hebben opgedaan, kunnen we nu beter de juiste vragen stellen. We kijken nu bijvoorbeeld wat iemand nodig heeft, in plaats van of iemand wel een indicatie voor Beschermd Wonen verdient. Samen met onze inwoners en met de organisaties die hulp en ondersteuning bieden, komen we tot betere oplossingen op maat. Dat kan beschermd wonen zijn, maar ook zelfstandig wonen met begeleiding aan huis. Steeds vaker blijkt een zelfstandigere vorm van wonen met hulp en ondersteuning op afroep (ambulant) haalbaar. Ook blijkt dat inwoners die verschillende zorg nodig hebben, prima in hetzelfde huis kunnen wonen'.

Klankbordgroep GGZ positief

De Klankbordgroep GGZ praat vanaf het begin van deze pilot mee over wonen en woonwensen van mensen met een GGZ-beperking. Marga Roodenburg, namens de Klankbordgroep: 'Eindelijk kunnen we iets met het thema wonen! Jarenlang hebben we gedacht over en gewacht op een manier om hier inhoudelijk mee bezig te kunnen zijn. In 2016 hebben we inzicht gekregen in hoe de lijntjes lopen tussen gemeente, Woningstichting en zorgverleners. Dit jaar hebben we ons, als klankbordgroep, actiever kunnen opstellen in het vormen en kunnen realiseren van woonwensen. Wij zien de toekomst van Beschermd Wonen in Wageningen met vertrouwen tegemoet'.

Wageningen koploper

Vanaf 1 januari 2020 zijn alle gemeenten in Nederland zelf verantwoordelijk voor Beschermd Wonen. In 2016 is Wageningen daarom als koploper gestart. Als eerste en enige ‘kleinere’ gemeente in Nederland voert Wageningen nu al zelf de regeling uit. Nu nog verzorgen grotere gemeenten (centrumgemeenten) de uitvoering van het Beschermd Wonen voor kleinere gemeenten. Voor Wageningen was dat gemeente Ede.

Lezing Lara de Brito: Helden van de Wijk

 

 

Uitgelicht