Snelle fietsroute Ede-Wageningen

De provincie Gelderland, de gemeente Ede, de gemeente Wageningen en Wageningen University & Research werken samen aan de voorbereiding van een Snelle Fietsroute tussen Ede centrum en Wageningen centrum. De doelstelling is:

  • Bijdragen aan duurzame bereikbaarheid ter verbetering van de economische ontwikkeling en het vestigingsklimaat in de regio FoodValley, door bevordering van het fietsgebruik als alternatief voor het autogebruik en aanvullend op OV.
  • Faciliteren van huidige en toekomstige drukke dagelijkse fietsrelaties.
  • Voorzien in een hoogwaardige fietsverbinding tussen Ede centrum en Wageningen centrum, via het station Ede-Wageningen en Bennekom, die ook de Campus van de WUR bedient.

Na het uitgevoerde vooronderzoek hebben de gedeputeerde, de wethouders van Ede en Wageningen en de directeur van de Fietsersbond uitgesproken dat de fietsroute door Bennekom en via de Grintweg de voorkeursroute is en dat deze route nader uitgewerkt wordt. De uitwerking voor het deel binnen de gemeente Wageningen is kort geleden opgestart. Voor de technische uitwerking is een adviesbureau ingeschakeld.

Er zijn vijf routedelen:

  • De inrichting van de Grintweg
  • De fietsoversteek bij het kruispunt Grintweg/Mansholtlaan/Nijenoord Allee
  • De mogelijke routes en inrichting van het routedeel van en naar het centrum (binnen de ring)
  • De oversteek van de N225 (Stadsbrink)
  • Een aftakking naar de Campus
     

Samenwerking met Klankbordgroep

De projectgroep werkt samen met een Klankbordgroep om bij routekeuze, ontwerp en inpassing van het project zo veel als mogelijk rekening te houden met de belangen van de direct betrokkenen. De KBG bestaat uit vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en maatschappelijke groeperingen (Bewoners Grintweg, Bewonersplatform Wij Wageningen Oost, Wageningse Ondernemers Contact, Binnenstadmanager SOW, Bewonersvereniging Noordwest, bewonersgroep RijnIJssel, Fietsersbond afdeling Wageningen, WUR, Margrietschool, Scholengemeenschap Pantarijn, Restaurant ’t Gesprek, Syntus (Keolis), Studentenvertegenwoordiging en een dagelijkse fiets-forens). Een aantal betrokkenen is alleen agendalid, met een aantal van hen is bilateraal overleg gevoerd.

Er zijn in de afgelopen periode 3 zeer waardevolle bijeenkomsten met de Klankbordgroep geweest, namelijk op 17 januari, 14 februari en 28 maart 2018. De volgende bijeenkomst is ook al ingepland. Dan staan de schetsontwerpen op de agenda. Zodra deze zijn besproken en geoptimaliseerd  plannen we een informatiebijeenkomst. Naar verwachting zal dit kort na de zomer zijn.

Uitgelicht