Vogel- en vlinderexcursies Grebbedijk

Programma Grebbedijk
Gemeente Wageningen, Provincies Gelderland en Utrecht, Waterschap Vallei en Veluwe, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer onderzoeken de mogelijkheden voor verbetering van de Grebbedijk en herinrichting van het gebied rondom de Grebbedijk. Dit doen zij samen met inwoners en diverse belangenverenigingen uit Wageningen. De komende weken is er een programma waarmee u zich kunt laten informeren over de stand van zaken.
Ga voor meer informatie naar www.grebbedijk.com.

Vogel- en vlinderexcursies Grebbedijk
Op zaterdag 15 september is er een vogelexcursie en op zaterdag 22 september een vlinder&libellen-excursie, georganiseerd door de KNNV. De vereniging laat graag zien welke natuurlijke rijkdom er in het gebied voorkomt. De excursies beginnen om 14.00 uur tegenover de dijkopgang Spijk en duren maximaal twee uur.
U kunt zich opgeven door een mail te sturen aan redactie@grebbedijk.com.

Informatieavond Junushoff: 26 september
Op woensdag 26 september is er een informatieavond in Junushoff over de drie kansrijke varianten voor herinrichting van het gebied van de Grebbedijk en de dijkverbetering. Inloop: 19.00 uur. Aanvang: 19.30 uur.
Het projectteam van de Grebbedijk wil graag peilen hoe inwoners tegenover de diverse varianten staan. Daarom is er ruim de gelegenheid mee te denken en een reactie te geven.

Dag van de Grebbedijk: 20 oktober
Zaterdag 20 oktober is voor de derde keer de Dag van de Grebbedijk. Er zijn onder andere rondvaarten op de Nederrijn waar meer informatie wordt gegeven over de stand van zaken van het project Grebbedijk.

Uitgelicht