Voorwaarden buitensport

Onder voorwaarden wordt het sportclubs weer toegestaan om buiten trainingen te organiseren voor kinderen en volwassenen. De voorwaarden om trainingen te kunnen organiseren zijn:

 • Clubs moeten zich houden aan de richtlijnen van het RIVM, het sportprotocol van NOC*NSF en/of de protocollen opgesteld door hun bonden. Zij zien er op toe zien dat alle leden zich tijdens, maar ook voor en na het sporten zich hier aan houden.  Hieronder valt o.a. maar niet uitsluitend:
   • Geen gebruik van clubhuizen, kleedgelegenheden, kantines etc.
   • De juiste invulling van trainingen op 1,5 meter.
   • Geen toeschouwers/kijkende ouders.
 • Clubs zetten hun communicatiekanalen in om alle leden en ouders/verzorgers te informeren over de protocollen en zorgen dat iedereen goed op de hoogte is.
 • Clubs zorgen dat de trainer/coach/coronacoördinator duidelijk herkenbaar is zodat deze makkelijk kan worden aangesproken bij vragen of onduidelijkheden.
 • Clubs geven minimaal 3 contactpersonen (Voor- en achternaam, 06-nummer en emailadres) door aan de gemeente via corona.sport@wageningen.nl. Deze personen zijn op de hoogte zijn van de geldende afspraken en de protocollen. Zij zijn goed bereikbaar en aanspreekbaar op het moment dat er vragen zijn.  
 • Volwassen en kinderen van boven de 14 zijn wettelijk verplicht om zich te kunnen identificeren. We vragen clubs leden extra hierop te wijzen. Als het niet mogelijk is een identiteitsbewijs mee te nemen (we snappen dat er een grotere kans op kwijtraken is bij het sporten) volstaat in dit geval een leesbare kopie.

Voor clubs op de gemeentelijk sportparken gelden aanvullend de volgende voorwaarden:

 • De natuurgrasvelden zijn ingezaaid (het groot onderhoud is naar voren gehaald en tijdens de sluiting uitgevoerd). Er kan alleen gesport worden op de kunstgrasvelden. Clubs met vaste afspraken rondom deze periode kunnen contact op nemen met hun contactpersonen.
 • Clubs geven hun speelschema op de kunstgrasvelden door aan hun vaste contactpersonen (zoals zij dat gewend zijn met de natuurgrasvelden). Zij geven daarbij ook door welke andere clubs eventueel op hun veld spelen.
 • Clubs helpen mee om toezicht te houden op het juiste gebruik van de sportparken (ook tijdens weekenden en avonden). De gemeentelijke handhavingscapaciteit is beperkt. We vragen clubs daarom te helpen, door bijvoorbeeld zichtbaar aanwezig te zijn en evt. mensen aan te spreken.

Voor clubs die gebruik maken van de openbare ruimte gelden aanvullend de volgende voorwaarden:

 • Clubs geven aan de gemeente door waar in de openbare ruimte zij gaan trainen. Zij geven een zo precies mogelijke omschrijving door via door aan de gemeente via corona.sport@wageningen.nl.
 • Clubs nemen alle mogelijke maatregelen om overlast voor de omgeving te voorkomen.


Voor clubs die versterkte muziek willen gebruiken gelden aanvullende voorwaarden.